EMNER

Det går ud over kvaliteten

BESPARELSER:I forbindelse med børne- og skoleudvalgsformanden Jan Dyregaards indlæg i Nordjydske d. 26 maj 2006, vil TR- gruppen for institutionerne i Aars kommune gerne komme med følgende kommentar: Selv om nedskæringerne - ifølge Jan Dyregaard - skal ske ved naturlig afgang, deles timerne, der skal skæres, ud på samtlige institutioner. Dette sker ved at belastningsgraden øges i alle institutioner, hvilket betyder at der i alle institutioner bliver færre pædagogtimer til det samme antal børn. Mange pædagoger er i forvejen ansat på nedsat tid og en yderlig reducering af tiden kan gøre det vanskeligt at leve for den løn, der oppebæres. Ligeledes går det udover børnene, når tiden reduceres. Børnenes muligheder for at have en udfordrende og udviklende hverdag mindskes, når det samme arbejde skal udføres på færre timer. Pædagogerne løber stærkere og der bliver mindre tid til det enkelte barn. Der bliver mindre tid til bare at sidde lige så stille med et barn på skødet - den voksne har hele tiden lige noget der skal ordnes. Ligeledes går det ud over børnene, når det samme arbejde skal udføres på færre timer. Allerede i dag er nedskæringerne så store, at sædvanlige aktiviteter som svømning og koloni i nogle institutioner er skåret væk på grund af manglende personaletimer. Nedskæringer i arbejdstiden viser sig allerede ved øget sygefraværd og langtidssygemeldinger på grund af stress. Dette betyder at der er mange forskellige vikarer inde i institutioner. Dette giver utryghed hos børnene og deres forældre, da det er mange forskellige voksne de skal forholde sig til. Desværre ved vi, at det ikke kun er i 2007 der skal spares, men også i 2008 og 2009. Vi har som pædagoger meget svært ved at se, hvordan vi skal klare både pålagte opgaver som f.eks dokumentation for egen arbejdsindsats, læreplaner, de mange intelligenser, barnets bog, udvidet skolesamarbejde osv osv…( opgaver vi i dag er pålagt at udføre, uden tilførelse af timer). Hvem er det, det går ud over? BØRNENE! Hvordan skal pædagogerne give børnene den omsorg og tid til fordybelse, de har krav på?! Vi må bedrøve dig Jan Dyregaard - DET GÅR UD OVER KVALITETEN! Er det, det Vesthimmerlands kommune vil være kendt på? (Skrevet på vegne af Tillidsrepræsentant-gruppen for børnehaverne, SFO’erne og LBO’erne i Aars Kommune).