- Det går ud over Nr. Uttrup med østlinje

Bydel i klemme

NR. UTTRUP: Carsten Kirkelund fra Nr. Uttrup kan sagtens forstå, at Vestbyens beboere kæmper mod en tredje limfjordsforbindelse, Lindholmlinien, der føres videre gennem deres bydel. Han bor nemlig selv nær ved den eksisterende motorvej i Nr. Uttrup nord for fjorden. Den virkning motorvejen samt store indfaldsveje har på bydelen, beklager han meget: - Det er utroligt svært at få et sammenhængende byliv med motorvejen, der skiller byen fra fjorden, med industrikvarteret på Sundsholmen og med Forbindelsesvejen og Hjørringvej, der går igennem på kryds og tværs, siger Carsten Kirkelund, som frygter, at en udvidet motorvej gør problemerne større. I VVM-redegørelsen vurderes de forskellige forslag til en tredje limfjordsforbindelse i forhold til miljøet, men Carsten Kirkelund har forgæves ledt efter en nærmere analyse af, hvad en udbygning af motorvejen kommer til at betyde for et bysamfund som Nr. Uttrup. - Vi har jo skolen, der i forvejen er stærkt belastet af trafik. Lige som Vesterkæret Skole i Vestbyen kommer øget trafik også til at betyde noget for vores skole i Nr. Uttrup, men det står der ikke noget om i redegørelsen. Jeg savner en nærmere analyse. Det kan undre, at VVM-redegørelsen ikke indeholder et afsnit, siger Carsten Kirkelund. - Hovedkonklusionen er nærmest, at øst-løsningen ikke har negative miljømæssige konsekvenser. - Hvorfor er der ikke et afsnit, hvor man gør rede for, hvordan og hvorfor man har valgt at undersøge visse forhold, mens andre er blevet udeladt. Det kan virke lidt besynderligt, at vilkår for den kødfarvede gøgeurt og udviklingen i ålegræsbestanden behandles intensivt, mens forholdene for bysamfundene ved den eksisterende motorvej og dens tilslutningsanlæg udelades af analysen, mener Carsten Kirkelund. - Naturligvis er ålegræsset og gøgeurten også relevante i en VVM-undersøgelse, men det er de generelle vilkår for beboerne i trafikbelastede bysamfund i Øst altså også. - Der indgår heller ikke i redegørelsen et alternativ med stiforbindelser mellem Nørre Uttrup og Nørre Uttrup Fjordpark. Det hedder ellers i kommuneplanforslaget for Nørresundby-området, at sådanne forbindelser er ønskelige, netop fordi motorvejen i årtier har udgjort en markant barriere i lokalområdet mellem by og fjord. - Der er heller ikke skrevet noget om, hvordan man kan sikre miljøet ved at grave vejanlæg ned og skærme af for støj, sådan som det foreslåes i vest, påpeger Carsten Kirkelund, der får støtte fra byrådsmedlem Preben Pedersen, R. Han mener, at der mangler en vurdering af, hvilken betydning en udvidelse af motorvejen og et parallelt tunelrør får for lokalsamfundende omkring. - Jeg kan godt forstå, hvis borgerne i Nr. Uttrup føler, at de bare skal tage endnu mere trafik uden nogen taler om miljø i den sammenhæng, siger han. De radikale har i første omgang peget på en Lindholmlinje som en landevejsløsning. - Men vi har ikke endelig taget stilling. Vi vil have høringsfasen med, inden vi beslutter os endeligt, forklarer Preben Pedersen.