Lokalpolitik

Det går ufatteligt godt i Danmark

VALG: Socialdemokratiets politiske ordfører, Frank Jensen (MF), forlangte i et Synspunkt i NORDJYSKE Stiftstidende lørdag, at VK-regeringen udskriver valg på spørgsmålet om kommunalreformen. Frank Jensen vil sikre, at reformen bliver ordentligt gennemdiskuteret, inden den bliver vedtaget. Man kunne spørge, hvornår noget bliver ordentligt gennemdiskuteret. Selvfølgelig er det ikke hensynet til en debat i befolkningen, der er afgørende for Frank Jensen, der mange gange tidligere har været med til at vedtage forslag i Folketinget, uden at befolkningen har opdaget, hvad der er sket. Hver eneste sten i kommunalreformen er blevet vendt af de, der er interesseret. Alle har haft tid nok til at ytre sig lokalt og i medierne og i det hele at råbe vagt i gevær, hvorfor det ikke er hverken ordentligt eller fair, når Frank Jensen nu melder ud med et krav om et folketingsvalg. Hvis Frank Jensen med hånden på hjertet virkelig mener det, han siger, ligger vejen jo åben, idet Frank Jensen med 60 af Folketingets medlemmer bag sig kan forlange folkeafstemning om lovforslaget umiddelbart efter dettes vedtagelse. Det skal blive interessant at se, om Frank Jensens krav bare er et fupkrav. Flere i arbejde, siger Frank Jensen. VK-regeringen har i denne henseende sat alle sejl til, bl.a. ved at øge beskæftigelsen ved at give skattelettelser, der betyder større forbrug, større produktion og derfor også flere i arbejde. Beklageligvis er Tyskland fortsat en "syg mand", og da Tyskland er Danmarks største samhandelspartner vil beskæftigelsen i Danmark også være afhængig af konjunkturerne i Tyskland samt øvrige lande, vi handler med. Under Socialdemokratiets seneste regeringsperiode var der højkonjunktur i Tyskland og vore andre samhandelspartnere, hvilket betød, at beskæftigelsen var høj i Danmark. Desværre glemte Socialdemokratiet at bremse op for de offentlige udgifter og forbrug med tanke for kommende dårlige tider. Socialdemokratiet og Radikale brugte løs af de offentlige midler og overlod et totalt uforberedt Danmark til VK-regeringen, der flittigt fejer op efter Socialdemokratiet. Der er ingen borgere her i landet, der lider nød. Serviceudgifterne i kommunerne stiger efter aftale med regeringen til trods for skattestoppet. Kommunerne får mere end fuld kompensation gennem bloktilskuddet. I år og til næste år vil vor velfærd stige, beskæftigelsen vil blive rekordhøj grundet skattelettelser og bedre konjunkturer i udlandet. Der vil fortsat være overskud på de offentlige finanser og overskud i vores samhandel med udlandet. Danmarks økonomi er sund og robust. Med tidligere statsminister Poul Schlüters ord: "Det går ufatteligt godt i Danmark".