Det gamle fattighus får nyt tag

Et af byens ældste huse i Vestergade får nye teglsten på toppen

HOBRO:Det er ikke første gang, at bygningen i Vestergade 23 får udskiftet taget. Huset har nemlig stået på adressen siden 1847. I dag huser "Aldersro", som det hedder, Sydhimmerlands Museums administration og Lokalhistorisk Arkiv. I disse dage kravler håndværkerne på toppen af det lange, lave gulmalede hus for at lægge nye teglsten på. Aldersro opstod i 1847 som kombineret fattighus og sygehus. Det meste blev brugt til fattiglemmerne, men i den ene ende blev indrettet to sygestuer med plads til 12 senge. Latrinsystemet var simple natskrin, lyskilden var tællelys og varmen kom fra kakkelovne. Ansvaret for sygehuset lå hos den samme, som stod for fattighuset. Lægen var distriktslægen, og det kostede 48 skilling per dag at være indlagt. Kom man fra Hobro, slap patienten med 40 skilling. På trods af en alder på 157 år er "Aldersro" ikke fredet. Sydhimmerlands Museum låner 375.000 kroner til at betale det nye tag. Museet drives i fællesskab af Hobro, Arden og Nørager Kommuner.