Lokalpolitik

Det gamle mejeri kæmper med underskud

Bestyrelsen og kommunens økonomiudvalg følger økonomien tæt

BRØNDERSLEV:Ungdomsboligerne "Det gamle mejeri" giver underskud - regnskabsåret 2004/2005 gav et minus på næsten 100.000 kroner. De røde tal på bundlinjen har foranlediget et møde mellem bestyrelsen, Boligforeningen PM og repræsentanter fra Økonomisk Forvaltning i Brønderslev Kommune. Økonomichef Henrik Aarup-Kristensen spurgte på mødet bestyrelsesmedlemmerne om, hvad de vil foretage sig for at underskuddet ikke skal blive ved med at stige. Bestyrelsesmedlemmerne oplyste ifølge et referat fra mødet, at der er store lejetab ved fraflytning, og at økonomien generelt er usikker som følge af hurtig udskiftning i boligerne. Typisk står tre-fem boliger ledige ud af i alt 35. Et uheldigt ry Bestyrelsen oplyste desuden på mødet, at der er problemer med at udleje et-værelses lejligheder, hvor to lejligheder deler toilet og bad. En del af forklaringen på dette problem er, at beboerne i denne type lejligheder ikke kan modtage boligsikring. "Antallet af ledige boliger hænger efter bestyrelsens udsagn sammen med, at boligerne har et uheldigt ry", står der videre i referatet fra mødet. Bestyrelsesmedlemmerne var enig med kommunens repræsentanter i, at det ikke kan fortsætte på nuværende måde. Det blev aftalt at lave budgetopfølgninger hvert kvartal. Desuden har kommunens økonomiudvalg netop haft sagen på som orienteringspunkt, og politikerne her ønsker opfølgning i september. - Der er nogle advarselsflag, der rejser sig. Derfor vil vi gerne have en melding tilbage efter sommerferien, siger borgmester Jens Arne Hedegaard. Brønderslev Kommune har tilsynsforpligtigelse med ungdomsboligerne. - Vi har i kommunen glæde af, at ungdomsboligerne er et tilbud i Brønderslev. Vi har lidt mere interesse i Det gamle mejeri end i en almindelig boligforening, og vi ønsker at sikre ungdomsboligerne. Udviklingen er ikke god lige nu, men hvis vi kan være med til at påvirke og hjælpe på vej, gør vi det. Og derfor vil vi gerne have en opfølgning, tilføjer Jens Arne Hedegaard. Social rådgivning Boligforeningen PM's forretningsfører Anne Marie Nielsen oplyste på mødet mellem parterne, at der i perioden fra 1. august i fjor og frem til 31. marts i år har været et lejetab på 100.0000 kroner, som følge af tomgang. Og ifølge referatet overraskede denne oplysning bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kunne oplyse, at der gøres reklame for ungdomsboligerne i hallen, på produktionsskolen og på gymnasiet. Ungdomsboligerne har tilknyttet en socialrådgiver, der er ansat i Brønderslev Kommune, og hun kan håndtere beboere med sociale problemer. Denne ordning ønsker bestyrelsen fastholdt. Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at der er grænser for, hvor mange unge med sociale problemer, der kan være i ungdomsboligerne ad gangen, idet det giver det et dårligt ry - og dermed problemer med at få ny unge til at flytte ind i de ledige lejligheder.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk