Turisme

Det gav bonus at komme tæt på turisten

DRONNINGLUND:I turistsæsonen 2004 er der sket en markant stigning af antallet af henvendelser fra turister, der ønsker information om området - samtidig med, at de kategorier af turister, der henvender sig på kontoret i Dronninglund, er en anden type turister. For første gang i de tre år, Kirsten Simonsen har været ansat som turistchef - og nu udviklingschef - har hun oplevet, at bureauet er ved at være udgået for Dronninglund Kommunes Turistinformation. I Dronninglund kan man næsten tale om en helårs-turisme i kraft af hotellet og slottet. Lige såvel som Dronninglund Kunstcenter og aktiviteterne ved Dorf også virker som et trækplaster. Sommer-satellitkontoret i Asaa servicerer typisk børnefamilier og cykelturister, som primært er campingpladsens gæster. Turistforeningen for Dronninglund Kommune har drøftet den mobile information, og det hilses velkommen. - Jeg tror, det vil være en god idé, da en sådan vil kunne bruges mange steder i området - eksempelvis ved Asaa Havn, Dorf Mølle, Try Museum, Voergård Slot, Dronninglund Kunstcenter, Strandfest m.v., slutter Kirsten Simonsen. Der har været gode tilbagemeldinger fra turisterhvervene, og Kirsten Simonsen påpeger, at selv om de store turisterhverv klarer sig selv, er der vist ingen, der er så store, at de ikke gerne vil have flere kunder.