Det gode håb

Richard Mortensen (1910-1993) er en af 1900-tallets mest betydningsfulde danske kunstnere med internationalt format.

Hans intellektuelle indfaldsvinkel til det kunstneriske arbejde krydret med en kærlighed til det konstruktive, rene maleri, har gjort hans værker udødelige. Og som kunsthistorikeren Per Hovdenak har hævdet, repræsenterer han en særlig nordisk identitet, som smittede af overalt hvor han befandt sig; blandt andet i de næsten to årtier, som han tilbragte i Paris og blev tilknyttet Galerie Denise René. Hans særlige stil blev tydelig allerede i elevtiden på Kunstakademiet i 1931-32 under Aksel Jørgensens vejledning. I de første år herefter vekslede Mortensen mellem inspiration fra Wassily Kandinsky og spontant-ekspressivt maleri, som tog udgangspunkt i surrealismens automattegning. Sammen med Wilhelm Bjerke Petersen og Ejler Bille etablerede han kunstnergruppen Linien i 1933-34, der udstillede sammen og etablerede et tidsskrift hvor de introducerede og udviklede den abstrakte og surrealistiske kunst i Danmark. I besættelsestiden 1940-45 blev Mortensens maleri meget ekspressivt, men da han senere rejste til Paris sammen med skulptøren Robert Jacobsen, som han havde et mangeårigt venskab med, udviklede han en mere afklaret form. Han vendte sig fra det spontant, abstrakte formsprog, og udviklede en særegen konstruktiv, abstrakt kunst. I 1964 blev han udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København og rejste hjem til Danmark igen, et hverv han bestred indtil 1980. Fra 1980 arbejdede Mortensen koncentreret og tilbagetrukket i sit atelier i Ejby ved Holbæk. Han var i en periode meget inspireret af zenbuddhismen, og udførte en række tuschtegninger og grafiske blade samt ”Koens historie” en billedserie på 9 malerier, som han skænkede til Kunstmuseet Trapholt i 1985, i anledning af hans 75 års fødselsdag. I samarbejde med museets arkitekt Boje Lundgaard, skabte de et rum i museet, med henblik på en optimal sammenhæng mellem kunst og arkitektur. Billederne fortæller Koens historie, en gammel østasiatisk myte, som Richard Mortensen var optaget af hele livet. Den gamle billedhistorie fortæller om en hyrde, som går ud for at lede efter sin forsvundne ko. Først finder han sporene af koen, senere bagenden af den og til sidst fanger han den helt. Koen symboliserer den højere indsigt, og da hyrden først har fanget koen og tæmmet den, indser han, at visdommen altid har været inde i ham selv. Derefter vender han tilbage til hverdagen og gavner alle med sit harmoniske væsen. Om ”koens historie” har Richard Mortensen udtalt, ”med dette værk vil Trapholt få nøglen til mit livsværk”. I 1990 skænkede Richard Mortensen en billedserie til Høvikoddens Kunstmuseum ved Oslo, inspireret af den færøske digter, William Heinesens historiske roman ”Det gode håb” fra 1964, og som af modtagerne blev opfattet som et stærkt bidrag til vores fællesnordiske erkendelse. Det kan synes modsætningsfyldt, at Mortensens rene linjer og klare form har rod i Heinesens overdådige og frodige univers fra 1600-tallets Thorshavn, men det er ofte i modsætningerne, at kunsten finder sin inspiration. Man kunne ligefrem tale om kampen mellem det apollinske og dionysiske i disse forskellige kunstudtryk. Og som Henrik Wivel skriver, er det måske netop her Richard Mortensen fantastiske forvandlingsevne skal ses. Evnen til at forene modsætningerne, eros og ånd, i farvens intensitet og linjens skæringspunkter på fladen. Og hvor er det smukt, at en kunstner forstår at lade sig inspirere af både Asien og Norden, og se både sig selv og os deri. Hvis der er noget fremtiden vil kræve af os, er det indsigt og udsyn mod alle verdenshjørner. MARIA STENSGÅRD POULSEN er cand. mag. i kunsthistorie og dansk, Aarhus Universitet 2009. Censor i billedkunst og dansk ved lærer- og pædagoguddannelsen i Danmark. Skribent ved North Art magazine. Medlem af Nordjyllands Kunstnerværksted. Gift og mor til tre børn.