Lokalpolitik

Det gør du, Leif Nielsen!

FRITIDSCENTER:Overskriften er mit svar på din overskrift til dit sidste indlæg vedrørende Fonden Han Herred Fritidscenter. Det bedste forsvar er et angreb. Det erkender jeg, der også har mindst har 30 års ulønnet idrætsarbejde bag mig, men jeg savner stadigvæk svar på mine spørgsmål - herom senere. Jeg mener ikke, at jeg på noget tidspunkt har forsøgt at fremstille hverken kommunalbestyrelsen eller fondens bestyrelse som nærmest kriminelle, men når du skriver det, så er jeg nødt til at henlede din opmærksomhed på følgende. Læs korrespondancen mellem Arbejdsmarkedets Feriefond, Fonden Han Herred Fritidscenter og Fjerritslev kommune vedrørende lånet på 1.125.000 kroner. Den pludselig krævede garanti blev efter svære kvaler bevilget af kommunalbestyrelsen i september 1994, samme blev ved den lejlighed ført bag lyset - groft vildledt -, spørgsmålet er af hvem ? Dokumentation for min påstand følger mit kommende svar til Tilsynsrådet, så du har noget at se frem til, Leif! Der var jo også noget med, at Fjerritslev Kommune betalte svømmehalsleje i den periode, hvor svømmehallen var uden vand, idet den var under tiltrængt modernisering! Hvad mon Told & Skat i Thisted siger til det, for så vidt angår Han Herred Fritidscenters momsregnskab, idet svømmehallen jo var udlejet dobbelt året før uden regningsudskrivning! Hvad mon Kommunernes Revision siger til det forsåvidt angår Fjerritslev Kommunes regnskab?. Det nærmer sig jo rene Farumtilstande! Men det er jo muligt, at Fjerritslev kommune vil indrømme sin brøde, når og hvis Tilsynsrådet spørger og beder om et svar? Du skriver om det gode samarbejde med kommunens øvrige overnatningssteder. Har du spurgt alle? Jeg er overbevist om, at Søren Grøn vil svare positivt, hans hotel nyder jo godt af samarbejdet, men jeg er sikker på, at de fleste af de øvrige vil vælge at tie, det er svært at rage uklar med kommunen! Spørg i øvrigt den gamle krovært, hvor mange sportsfolk, han havde før og efter vandrerhjemmets bygning? For at undgå misforståelser, Leif, så er det ikke ca. 19.000 gæster på vandrerhjemmet, men man sælger ca. 19.000 overnatninger, og det er jo ikke helt det samme Jeg er ret sikker på, at Johan Svaneborg ved lejlighed vil svare på dit spørgsmål om hans nej til en bestyrelsespost i Han Herred Fritidscenter. Det kan jo være alternativet til borgmesterposten var et krav om et nej til Han Herred Fritidscenters bestyrelse. ”Centermafiaen” var igang i de dage, og den havde jo også medlemmer i den nye kommunalbestyrelse! Det er svært for mig at forstå, at jeg ikke kan sammenligne for eksempel Centerhallen med Thorup-Klim-Hallen?. Hvorfor betaler for eksempel Fjerritslev Skole betydeligt mere i halleje pr. time end Thorup-Klim Skole gør? Her ser jeg bort fra, at de to institutter ikke er ens momsregistrerede, men det gør jo kun, at Han Herred Fritidscenter får en endnu højere timepris. At Fjerritslev Skole betaler samme timepris i den gamle Han Herred Hal gør situationen mere komisk. Fjerritslev skoles inspektør, der i øvrigt også var formand for Han Herred Fritidscenter, havde måske problemer med to kasketter? Du omtaler den dårlige støtteordning, så jeg kan ikke forstå, at du ikke forsøger at flytte midler fra Fjerritslev Vandrerhjem til glæde for den lokale idræt. Jeg beklager, at du ikke kan forstå det princip, at når kommunen har indfriet det store kreditforeningslån i 1994, så vil kommunen ikke fortsætte med at give det sparede beløb til Han Herred Fritidscenters frie rådighed - kommunen var/er trods alt ikke så naiv. Men et eller andet tyder på, at der er naivitet et eller andet sted i Fjerritslev kommune, eller er det manglende økonomisk forståelse samme sted? Jeg beklager, at du ikke vil bringe mit navn i forslag til bestyrelsen, men jeg trøster mig med, at der er andre foreninger. Men jeg vil love dig, at jeg også vil arbejde for FIFs interesser. Jeg ser frem til den kommende kommunesammnlægning, idet jeg går ud fra, at generøse tilskudspolitik, som Han Herred Fritidscenter altid har nydt godt af, nok vil blive ofret i en større kommune. Hvorfor svarer du ikke på de spørgsmål, som jeg har stillet? Læs mine indlæg endnu engang. Jeg slutter som dig, dette er også mit sidste indlæg i debatten, men der er svar undervejs til Tilsynsrådet, når jeg får den ønskede aktindsigt fra Fjerritslev kommune, for der er jo ikke noget at skjule. Eller er der?