Lokalpolitik

Det grå guld er på vej til Hvalpsund

- Der skal også gerne være byggegrunde til børnefamilierne, lød en opfordring på borgermødet forleden

LANGS HESSELVEJ kan der laves nogle fine byggegrunde med udsigt ned mod Louns Sø, mener kommunen, der prioriterer det område højt i planlægningen. Foto: Michael Bygballe

LANGS HESSELVEJ kan der laves nogle fine byggegrunde med udsigt ned mod Louns Sø, mener kommunen, der prioriterer det område højt i planlægningen. Foto: Michael Bygballe

HVALPSUND:Nogle kalder det Guldkysten i Vesthimmerlands Kommune. Men man skal helst ikke være forgyldt for at få råd til en byggegrund i Hvalpsund. Sådan lød en opfordring i hvert fald til de politikere og embedsfolk fra kommunen, som deltog i borgermødet i Hvalpsund forleden aften. Cirka 140 borgere havde fundet vej til færgekroen for at være med til at diskutere, hvordan den nye helhedsplan for byens boligudvikling skal strikkes sammen. - Som formand for skolebestyrelsen har jeg selvfølgelig en interesse i, at byen udvikler sig. Men det skal nødigt kun blive det grå gulds mekka. Så jeg spørger, om kommunen vil gå ind og udstykke nogle parceller til en fornuftig pris, så børnefamilier også kan få råd til at bygge i Hvalpsund? sagde Lars Andresen. Borgmester Jens Lauritzen (V), der var ordstyrer, mente dog, at private firmaer, der udstykker grunde, godt kan konkurrere på prisen. Der er stor interesse for at udstykke byggegrunde i Hvalpsund, og det er dét, der fik kommunen til at gå i gang med at lave en overordnet planlægning, så det ikke bliver dem, der tilfældigvis kommer først, der får lov. En række konkrete ønsker er indarbejdet i den oversigtsplan, som arkitektfirmaet C.F. Møller i Aalborg har udarbejdet, og som blev gennemgået på mødet forleden. Samtidig er der allerede foreslået en prioritering af områderne. Her er lagt vægt på, hvor der kan blive flotte udsigtsgrunde, og hvilke områder der ligger tæt på byens centrum og havnen. Området sydvest for Solitudevej, området ved Mosevangen samt et areal mellem Hesselvej og Louns Sø får første prioritet, hvis det står til kommunen. De foreslår samtidig, at dalbunden i området syd for Solitudevej friholdes for byggeri. Derimod må to områder ved Hestbækvej og Tingvej vente. På borgermødet kom der ikke en eneste indvending mod prioriteringen af områderne. Men Lis Jessen, der bor på Hesselvej, udtrykte dog bekymring for, om hendes fine udsigt til søen nu vil blive spoleret: - Det vil jeg være grumme ked af. Vi skal passe på ikke at bygge på udsigten, men sørge for, at alle kan kigge hen over hinanden, sagde hun. Lis Jessen efterlyste i øvrigt større grunde, såkaldte storparceller, hvor unge familier kan have plads til at have en hest gående. Og så ville hun godt vide, om nye grundejere vil få pligt til at tilslutte sig den lokale fjernvarmeforsyning. - Det ønsker vi nemlig. Så kan vi andre også blive boende, fastslog hun. Hun og de øvrige fremmødte fjernvarmekunder fik et beroligende svar fra borgmesteren: - Det vil være helt naturligt, at nye områder bliver omfattet af fjernvarmen. Det kan I godt have en forventning om.