Videregående uddannelser

Det grå guld vil være meritlærere

2160 søger ind på alternativ læreruddannelse

NORDJYLLAND:Mens søgningen til den fire-årige ordinære læreruddannelse er faldet med 6,6 procent i forhold til sidste år, er der et boom i søgningen til den to-årige meritlæreruddannelse for folk med erhvervserfaring og anden uddannelse. @Brød.9.I forhold til i fjor er der sket en stigning i meritlærersøgningen på 73 pct. I alt 2160 ansøgere har søgt ind på uddannelse, som kun er et år gammel. På Aalborg Seminarium er der imidlertid status quo i forhold til sidste år. 104 har søgt i år, altså samme antal som i fjor. Seminariets souschef Ejnar Hobolth forklarer det med, at man sidste år var blandt de første til at udbyde den nye uddannelse, og at man således kom godt fra start. Ansøgerfeltet til den alternative uddannelse i Aalborg er en blandet skare og kan deles op i tre kategorier: pædagoger og 'gamle' håndarbejdslærere, folk med en bacheloruddannelse samt en betydelig gruppe af kvalificerede mennesker i 45-50 års alderen bestående af akademikere som bl. a. biologer, ingeniører og økonomer. Enkelte kan med fornødne kvalifikationer gå ud i folkeskolen efter kun et års supplement på seminariet. Det tager Ejnar Hobolth som et bevis på, at behovet for det grå guld på arbejdsmarkedet, nok ikke er så stort, som nogle gerne vil gøre det til. Til den ordinære fire-årige læreruddannelse er efter ansøgningsfristen i tirsdags, 1. juli, noteret et fald på 349 personer af første prioritetsansøgere. Faldet er udelukkende sket i kvote 2, idet kvote 1 har haft en stigning på 167 ansøgninger. 4929 første prioritetsansøgere er i år i kamp om de i alt 4395 studiepladser på landets i alt 18 lærerseminarier. Halvdelen af dem har garanteret optag, når de opfylder adgangsbetingelserne og i øvrigt har 7,5 i karaktergennemsnit. Det gælder bl. a. Hjørring Seminarium. Her er ansøgertallet imidlertid faldet i forhold til sidste år. I år har 132 søgt ind i første prioritet mod 191 i 2002. Aalborg Seminarium har for første gang i længere tid også oplevet tilbagegang, nemlig fra 354 sidste år til 342 i år. I Hjørring ventes oprettet fem hold, mens Aalborg forbereder optaget af det dobbelte, nemlig 10 hold á 28-29 studerende. Mandag 28. juli er dagen, da årets mange ansøgere til de videregående uddannelser får svar på, hvorvidt de er optaget eller ej.