Redningsvæsen

Det gule Lyn II er klar til udrykning

FREDERIKSHAVN:Mandag var en stor dag i Frederikshavn. En kreds af el- og vvs-installatører kunne sammen med UG-biler overrække først amtet og siden Flådestation Frederikshavn nøglerne til Nordøstvendsyssels nye lægebil. For halvandet år siden kom det første gule lyn på gaden og den har i løbet af de 18 månedet tydeliggjort sin effekt i forhold til at behandle traumepatienter hurtigt - det, der kaldes den præhospitale indsats. Den nye lægebil er ikke et tegn på at der oprustes yderligere og at der skal køres flere kilometer på de nordøstvendsysselske veje. Den er alene et tegn på, at der skal to biler til for at sikre, at man altid er klar til at rykke ud, når råbet om hjælp lyder. Og det har det i snit gjort en gang hver eneste dag i de 18 måneder Flådestationen har administreret lægebilen. - Vi er utrolig glade for at få en ekstra bil. Det er en stor sikkerhed for os at vide, at vi altid er klar til at rykke ud, når alarmen lyder, siger overlæge Bjarne Møller, Flådestation Frederikshavn. Det er Bjarne Møller og hans folk, der i det daglige udgør sundhedspersonalet på lægebilen i Frederikshavn. Og at den har reddet menneskeliv er der ikke to meninger om. Chefen for amtets præhospitale indsats og anæstesien i Nordjylland, overlæge Flemming Knudsen, har kun ros til overs for den særlige Frederikshavner-model. - Indrømmet! Vi var lidt skeptiske overfor modellen, da vi fik den forelagt første gang. Skulle militært ansatte læger uden anæsthesi-speciale til at foretage indsatsen i forbindelse med ulykker? Men vi må sige, at udviklingen har vist, at modellen holdt - og vores skepsis blev gjort til skamme. Vi har fået et forbilledligt samarbejde med Flådestationen - ikke mindst med overlæge Bjarne Møller - og Frederikshavns lægeambulance har gjort forskellen mellem liv og død adskillige gange i løbet af dens første halvandet år, fastslår Flemming Knudsen. Det fremgår også af den evalueringsrapport, der fremlægges på sundhedsudvalgets møde, onsdag - en rapport, som indebærer at sundhedsforvaltningen indstiller at ordningen fortsættes. Hurtigt ude Den vurdering baseres blandt andet på følgende elementer. I Frederikshavn Kommune har lægebilen været først fremme ved skadestedet i 31 % af tilfældene med en gennemsnitlig responstid der er næsten 1 min. kortere end den traditionelle ambulance. I Sindal Kommune har lægebilen været først fremme ved skadestedet i 6 % af tilfældene med en gennemsnitlig responstid 5 min. kortere end den traditionelle ambulance. I Sæby Kommune har lægebilen været først fremme ved skadestedet i 21 % af tilfældene med en gennemsnitlig responstid 3 min. kortere end den traditionelle ambulance. I Skagen og Hirtshals Kommuner har den traditionelle ambulance på grund af afstandene været hurtigere fremme på skadestedet end lægebilen. Lægebilen har dermed bidraget til et hurtigere præhospitalt beredskab i det nordøstlige Vendsyssel. Det hjælper Men det er naturligvis kun interessant, hvis også patienterne får gavn af det. Og det får de. Den omfattende registrering af lægebilens indsats dokumenterer en betydelig klinisk effekt: 38 % af de berørte patienter var i bedring efter lægebilens indsats. 13 % var i væsentlig bedring. 1 % reddede livet. Og så er ordningen omend ikke gratis, så dog ualmindelig billig for amtet. Det er tidligere viceborgmester i Frederikshavn, og amtsrådsmedlem Knud Uggerhøj, der er arkitekten bag modellen. Han kunne grundet sygdom ikke være til stede ved overrækkelsen af "Det gule Lyn II" i går på Flådestationen, men for iderigdommen og viljen til at få skåret modelen til, så alle kunne sluge den overrakte kommandør Axel Fiedler, Knud Uggerhøj Flådestationens våbenskjold. Dte var Knud Uggerhøjs søn, Sten Uggerhøj, der fik gaven med hjem. Det er også Sten Uggerhøj, der har bundet sløjferne omkring den nye bil - en særlig indrettet Chevrolet - og skaffet de sponsorer, der skulle til. Det sidste har ikke været svært, som en af dem, Lars Hostrup, sagde det, så er vigtigt, at erhvervslivet i kommuenn også er klar til at bakke op og stå sammen om vigtige initiativer, som eksempelvis en lægebil. Sponsorerne bag den nye lægebil er Emil Sørensens Eftf., Lars Hostrup, Elektrikeren ved Tom Jensen, Mariendal, VVS Herluf Muhlig, Oscar Petersen & Søn, VVS Energi og VVS Lykke. Desuden har Opel Credit, UG-Biler og GM Danmark bidraget.