EMNER

Det hænger ikke sammen

Martin Gregersen indleder i indlægget "OL, Kina og de politisk korrekte" ("På kanten" 29.3.) med en opfordring til at kalde ham idiot.

Det vil jeg nu ikke gøre ¿ og slet ikke på den baggrund, M.G. selv stiller op, nemlig at han er meget sportsinteresseret. Det er vi rigtig mange, der er, mig selv inklusiv. Men jeg mener nu alligevel ikke, at M.G.¿s bidrag til diskussionen om OL hænger sammen. For det første er diskussionen om det kinesiske OL ikke begrænset til spørgsmålet om Tibet. De kinesiske myndigheders brutale fremfærd i Lhasa er imidlertid blevet en nærværende påmindelse om, at OLs snarlige komme ikke betyder nogen form for tilbageholdenhed ¿ tværtimod ¿ fra det kinesiske styre. Men diskussionen handler om langt mere end den brutale undertrykkelse, der finder sted i Tibet. Det handler om, hvordan verdenssamfundet vil forholde sig til Kinas kolossalt hurtigt voksende indflydelse i Verden. Mens kineserne har været fantastisk dygtige til at hive millioner ud af fattigdom igennem de sidste årtier, ser vi desværre ingen reelle tegn på, at det kommunistiske parti blot tilnærmelsesvist vil tillade en demokratisk udvikling i landet. Tværtimod. I den forbindelse er det for øvrigt interessant, at en nystartet studerende ved Danmarks Journalisthøjskole heller ikke forholder sig til, at de kinesiske myndigheder konsekvent slår hårdt ned på regimets kritiske journalister, og tilsyneladende ingen problemer har med at censurere i dækningen af netop de Olympiske Lege. Derfor er det også ærgerligt, at M.G. kun forholder sig til det fåtal, der har været ude med opfordringen til en total boykot af OL i Kina ¿ altså inklusiv sportsfolkene. De skal naturligvis deltage. Men det er den kinesiske elite selv, der har valgt at blande sport og politik sammen i denne sag, hvilket vi fra dansk side ikke bør understøtte. Jeg har svært ved at se, hvordan den sportslige oplevelse af det OL, M.G. glæder sig så meget til, vil blive forværret ved at der ikke er deltagelse fra det danske kongehus, regering eller Folketing. Det handler langt fra så meget om politisk korrekthed som om politisk mod.