Lokalpolitik

Det halve byråd klar til at stille op igen

Andre har ikke besluttet sig endnu, mens foreløbigt fem politikere melder ud, at de ikke vil være at finde på stemmesedlen ved valget 17. november

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

TORBEN DUELUND (SF) stopper i byrådet ved udgangen af denne valgperiode. Blandt andet fordi han synes, kommunerne i dag har for lidt selvstyre.Arkivfoto

VESTHIMMERLAND:Når 2009 rinder ud, så vil mindst fem byrådspolitikere i Vesthimmerlands Kommune sige farvel til lokalpolitik. De stiller ikke op igen, når der 17. november er valg til landets kommuner og regionsråd. Til gengæld har 15 af byrådets 27 medlemmer allerede nu besluttet sig for at stille op igen, hvis ellers baglandet ønsker det, og der ikke kommer noget vigtigt i vejen. Syv har ikke bestemt sig endnu eller mangler at få afklaret nogle ting, før de kan træffe en beslutning.De fem, der siger, at de stopper, når valgperioden udløber, er Martin Glerup (S), Jette Thomsen (K), Søren P. Johansen (S), Torben Duelund (SF) og Pia Hansen (DF). Søren P. Johansen oplyser ikke, hvorfor han ikke ønsker at fortsætte, men de øvrige har hver især deres forskellige grunde. Ønsker mere tid til familien Pia Hansen kom ind i byrådet i november 2006 som suppleant for Erik Nielsen, der stoppede på grund af problemer med helbreddet. Hun har været glad for det politiske arbejde, men må nu erkende, at døgnet ikke har timer nok til at nå det hele. - Jeg vil gerne bruge mere tid på mine børn og min familie, siger Pia Hansen, der er mor til to små børn. SF'er savner selvstyre Torben Duelund ønsker ligesom Pia Hansen at prioritere sit familieliv mere, men angiver også andre grunde til ikke at stille op til valget igen: - Jeg stopper også, fordi jeg synes, det kommunale selvstyre er ved at minde om arbejdet i et elevråd. Jeg var byrådsmedlem i Løgstør fra 1990 til -94, og der er altså en verden til forskel fra dengang og idag. I 1990 havde kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at prioritere og beslutte, hvordan det kommunale serviceniveau skulle være lokalt. I dag er der ikke meget kommunalt selvstyre tilbage, da det meste styres fra Christiansborg. Det er et utroligt stort tab for demokratiet i Danmark, siger SF-politikeren. Torben Duelund vil dog ikke slippe det politiske arbejde helt, idet han fortsætter med at arbejde internt i partiet. Han er blandt andet bestyrelsesmedlem i partiets kommunalpolitiske landsudvalg. Uden indflydelse Jette Thomsen (K) har besluttet sig for ikke at genopstille, fordi hun ikke vil risikere fire år mere på sidelinjen. - Det har desværre ikke været min bedste politiske periode. Vi har, selv om vi er en stor gruppe, været uden indflydelse. Så bare udsigten til risikoen for, at det kan gentage sig, har fået mig til at beslutte ikke at genopstille, siger hun. På valg i juni Ole B. Sørensen (V) ønsker sådan set at genopstille til byrådet, men han satser først og fremmest på at blive valgt til Europa-Parlamentet 7. juni. - Lykkes det, vil jeg ikke være at finde på stemmesedlen til byrådet 17. november, siger han. Vil fortsætte arbejdet De øvrige 14, der er parate til at stille op igen, er Jens Lauritzen (V), Knud Kristensen (K), Palle Jensen (S), Per Bisgaard (V), Torben Myrup (V), Kurt Friis Jørgensen (V), Uffe Bro (S), Albert Veggerby (V), Asger Andersen (S), Lise Harbo (V), Mads Krarup Nielsen (V), Ninni Lodahl Gjessing (R), Ib Nøhr Johansen (S) og Bjarne Jensen, der netop har meldt sig ind i Det Radikale Venstre. Flere af politikerne peger på, at de gerne vil fortsætte arbejdet med at få de fire gamle kommuner til at smelte sammen til én. Lise Harbo nævner specielt debatten om fremtidens skolestruktur, som først når at blive færdig i næste byrådsperiode. Konservative i tvivl Hovedparten af den konservative byrådsgruppe, nemlig Niels Krebs Hansen, Ilse Skadhauge, Birgitte Tetzlaff og Bent Sloth, har endnu ikke besluttet sig for, om de vil stille op igen, og Henrik Degn (K) ønsker ikke at udtale sig nu. Kaj Wisti Lassen (V) og Jan Dyregaard (V) er heller ikke færdige med at overveje, hvad de vil.