EMNER

Det handler ikke om Tyrkiet og østarbejdere

Nej-siden forsøger konsekvent at få debatten om EU's forfatningstraktat til at handle om ting, der ikke har noget som helst med traktaten at gøre.

Det gælder bl.a. Tyrkiet, servicedirektivet og østarbejdere. Uanset hvor meget nej-siden forsøger at inddrage Tyrkiet i debatten om forfatningstraktaten, har dette intet som helst med sagen at gøre. Der ligger en aftale med Tyrkiet om optagelseforhandlinger nu. Det vil der også gøre uanset om forfatningstraktaten bliver vedtaget eller ej. Det omstridte servicedirektiv har heller ikke noget med den nye traktat at gøre. Servicedirektivet er fremsat af kommissionen efter de gamle regler. Dette forslag vil stadig blive ved med at være der, uanset om forfatningstraktaten bliver vedtaget eller ej. Diskussionen omkring østarbejdere i Danmark har heller ikke noget med forfatningstraktaten at gøre. Forfatningstraktaten bringer intet nyt på det område. Vi hørte samme udmelding fra nej-siden, da EU blev udvidet med 25 lande. Dette har mig bekendt ikke medført en massiv tilstrømning af østarbejdere til Danmark. Jeg er overbevist at nej-sidens forplumring af debatten skyldes, at de ikke selv har nogle argumenter imod traktaten. Lad os nu diskutere det reelle indhold af forfatningstraktaten; nemlig et mere gennemskuelig, åbent og demokratisk EU.