Lokalpolitik

Det handler om dyreetik

Det er altid vigtigt, at nordjyderne står sammen. Men det er også vigtigt, hvad de er enige om.

Der var ellers gode takter i byrådsmedlem Mogens Brags (V) analyse af nordjydernes udfordringer (3.4.). Men i stedet giver han mig en gang røg. Det er sjovt med de Venstre-folk: De er så glade for samarbejde - bare de bestemmer, hvad der skal samarbejdes om. Min erfaring er, at nordjyske folketingsmedlemmer kun sjældent trækker på samme hammel. Undtaget de socialdemokratiske folketingsmedlemmerne, forstås. Jeg har f.eks. - som man ved - gang på gang forsøgt at få den borgerlige regering til at lade statslige arbejdspladser i Nordjylland blive dér. Ikke én eneste gang er det lykkedes mig at få lokket en nordjysk borgerlig ud af hængekøjen. Så det er så som så med det nordjyske sammenhold. Det er Socialdemokraternes forslag om at indstille dansk ræveproduktion, Brag er vred over. Faktuelt er det sådan, at et flertal uden om regeringen har vedtaget regler for hold af ræve, der skulle træde i kraft 1. januar 2008. Ministeren har givet en dispensation sidste år i december. Jeg foreslog, at vi tog op for at se ræveavler Bjarne Mechlenburgs rævefarm ved Sæby. Dér skulle vi se på, om den måde, han havde indrettet de ny forsøgsbure på, gav mere dyrevelfærd. Enhver kunne se, at det ikke var tilfældet. Jeg pointerede over for de tilstedeværende ræveavlere, at hvis vi fortsat skulle have ræveproduktion i Danmark, skulle de selv komme med forslag til forbedringer. Jeg har ikke hørt en lyd siden da. Til gengæld ved jeg, at i hvert fald én avler har søgt dispensation med det formål selv at stoppe sin produktion i 2010. Hvor mange af de andre ansøgninger, der har haft samme sigte, har vi spurgt ministeren om - men vi har ikke fået svar. Jeg er ikke i tvivl om, at alle partier i dag vil afskaffe ræveproduktionen. Spørgsmålet er bare hvordan. Jeg har valgt den model, som Bjarne Mechlenburg selv har foreslået, nemlig "ad fordøren", fair og rimeligt ved at tilbyde kompensation. Så er der partier i Folketinget, især DF, som vil gøre det ad bagdøren ved at stille så mange regler, at avlerne bliver nødt til at lukke. Jeg tror, at regeringen vil udfase ræveproduktionen ved lov ved at give et varsel på måske femten år for at blive fri for at betale. Derfor må Mogens Brag forholde sig til, hvilken af de tre modeller, som han synes er mest rimelig. Vi har gjort sagen op: Hverken rævene eller ræveavlerne skal leve i uvished om, hvordan reglerne er i fremtiden. Derfor handler vi, for når vi ikke kan opnå de ønskede forbedringer, er vi konsekvente, fordi dyrevelfærd ligger os meget på sinde. Det handler om dyreetik. Burrævene er hverken vildræve eller husdyr. Et stort rovdyr som en ræv kan ikke udfolde sine naturlige jagtinstinkter i et kvadratmeterstort bur. Den kan hverken skjule sig eller løbe. Selv efter 70 års opdræt i fangenskab er den ikke og vil aldrig vil blive tam. I 1989 mente det husdyretiske råd således, at produktionen af ræveskind var etisk uacceptabel. Tilbage i 2001 konkluderede EU, at de eksisterende rævebure ikke tilgodeså dyrenes mest grundlæggende behov. Derfor er pelsavlen blevet forbudt i f.eks. England og Østrig, og et forbud er på vej i seks andre europæiske lande, herunder Sverige, Norge og Tyskland. Hvor meget ræveavlerne i givet fald skal kompenseres er meget svært at gøre op, men vi vurderer, at erstatningskravet kan blive minimalt. Og selvfølgelig skal der blive tale om erstatning. Man bør her også tage med i overvejelserne, at farmene ikke bliver værdiløse med ét, men kan omstilles til f.eks. minkproduktion. Vi fjerner ikke nogens eksistensgrundlag. Vi gør det muligt at omstille produktionen, ligesom andre landbrugere omstiller sig til økologisk produktion. Når forslaget har karakter af ekspropriation, så er producenterne faktisk sikret en fornuftig kompensation. Erstatningen til ræveavlerne kan sammenlignes med, at samfundet bruger skattekroner på at købe landbrugsjord, hvorunder der ligger rent grundvand. Eller opkøber dambrug eller landbrugsjord. Vi vil ikke gøre det ulovligt at gå med rævepelse, men vi vil opfordre branchen til at indføre en mærkningsordning. Så nu slutter Dansk Folkepartis dobbeltspil. Nu må de finde ud af, om vi skal stoppe her eller udsulte ræveavlerne. Vi skylder erhvervet at gøre det ærligt og fair.