Det handler om holdning eller utopi

Flemming Jansen, du er udmærket klar over, at vi snakker om principper. Gruppeeksamen ligger mig meget på sinde.

Jeg erindrer ikke, at Jansen har bidraget til hele den debat. Og i den sammenhæng har det heller ikke noget med den bemeldte arbejdsmarkedsforsker at gøre. Det, vi snakker om, er politisk kommunikation, og hvilken rolle videnskab spiller i denne. Videnskab om mennesker, om samfund, er ikke det samme som en naturvidenskab, der vejer og måler ting. Derfor skal der holdninger til eller ”utopier”, som det hed i ”gamle dage”. I følge Jansen er det ikke ok. Det er ok, at Jansen har den holdning. Men det er ikke i orden, at Jansen lufter sin ”forhåbning”. Den kunne Jansen mageligt have udeladt, fordi den hverken peger opad eller nedad. Med andre ord: Det er ok at markere en utilfredshed med en forskers mediepræstation. Det gør vi jo hele tiden med politikeres præstation, eller mangel på samme. Hvorfor skal der gøres forskel på folk! Men lige at skulle drible ”forhåbningen” på banen var og er unødvendig. Det er en principiel miskreditering af en institution og dens virke, som ganske og helt er grundløs. Og hvis Jansen ikke kender forskel på, hvad der er opad og nedad i den sammenhæng, burde det give anledning til forundring. Og det har for Jansens vedkommende - igen - ikke noget med en gruppeeksamen at gøre! Det har noget at gøre med principper.