Det handler om livskvalitet for de ældre

Reaktion på Mogens Gades indlæg

Det er helt uforståeligt, at Borgmester Mogens Gade bliver ved med at påstå, at beparelserne på plejehjemmene er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Oven i købet henviser vi til det samme punkt på dagsordenen i maj måned. Her godkendte vi en normeringsmodel, som havde forskellige konsekvenser på de enkelte plejehjem. Jeg kunne have lyst til at få trykt denne model i sin fulde udstrækning, men det tillader pladsen i et læserbrev nok ikke. Men enhver kan gå ind under referater fra maj-mødet og finde det ene bilag, som er vedlagt punkt 177. Når vi laver ændringerer i grundlaget for et plejehjem eller en hal eller en skole så må vi som politikere selvfølgelig særligt interessere os for, hvilke konsekvenser, ændringerne får. Det stod også tydeligt her: Klim skulle have tilført 988.000kr, Solgården skulle spare 1.945.000 kr. ,Solbakken og Egevej skulle have tilført 870.000 kr. , Møllegården skulle spare 135.000 kr. Birkelse skulle spare 473.000 kr. Aabybro skulle spare 1.218.000 kr. osv. Dette er den eneste beslutning, vi som kommunalpolitikere har taget på dette område og det ved borgmesteren selvfølgelig godt. Hvis der var væsentlige regnefejl eller andre fejl i et sådant grundlag, måtte vi være blevet orienteret om det. Det er ikke sket. Tværtimod så har jeg så sent som i november fra forvaltningen fået bekræftet, at det er disse tal, der kan få effekt i 2008.. Når vi så på mødet i december får at vide, at Birkelse Plejehjem ikke skal spare 473.000 kr., men 1.3 mill, samt at Aabybro Plejehjem skulle spare, ikke 1,2 mill, men 1.9 mill, så må jeg naturligvis reagere. For det har vi ikke vedtaget!!! Og når det ser sådan ud på to plejehjem, hvordan ser det så ud på de andre? Er der også her spillet helt andre besparelser ud , end vi i kommunalbestyrelsen er bekendt med? Det her handler jo hverken om håndvaske eller forfulgte uskyldighede, det handler om noget så vigtigt som livskvalitet for vore svageste ældre. Det var måske det emne, vi skulle begynde at diskutere.