Det handler om tillid

Carl Chr. Madsen - områdechefredaktør

Carl Chr. Madsen - områdechefredaktør

AALBÆK:I et retssamfund kan det til tider være så dyrt at få ret, at man trækker på skuldrene og lader 1+1 være 3 bare for at slippe for at tænke på sagen mere. Det er et af retssystemets svagheder, for selv om man ofte for rådet om at lægge en tabt retssag bag sig, så kan sagen jo i den grad have sparket til ens personlige eller faglige stolthed og integritet, at det reelt kan knibe med at rejse sig igen, ryste sagen af sig og komme videre. Man føler sig snigløbet af systemet. Man føler sig snigløbet af såkaldte eksperter, der baserer deres udsagn på fejlagtige antagelser eller lignende. Der er ingen tvivl om, at murermester Herluf Axelsen fra Aalbæk, som vi omtalte i NORDJYSKE søndag føler, at først byretten og siden landsretten er gået han faglige stolthed for nær ved at fastslå, at den faglige problemløsning, han valgte, var forkert og ved at pege på en mere rigtig løsning, som både murermesteren og mange eksperter med ham, mener er forkert. Set fra murermesterens stol er han således blevet dømt for at have lavet den rigtige løsning. Selve sagen er først og fremmest en sag mellem to parter - en sag om tillid. Når tilliden brister svinges retsvæsenets hjul i gang, og så er det, der opstår endnu flere brud i forhold til syns- og skønsmandens vurdering og rettens evne til at vurdere det foreliggende materiale. Tilbage står man med en stabel af tillidsbrud på tværs af folk - et gulv, der ikke ligger som det skal og en klar uenighed om hvad det skyldes. Og så er det vanskeligt at klinke det, der egentlig skal klinkes. Tilbage står to alternative fremgangsmåder. Enten stikke hovedet ned i grusbunken og som strudsen håbe på, at man slipper for at skulle forklare, hvorfor det, man selv betragter som den eneste mulige håndværksmæssigt forsvarlige løsning, underkendes af et retssystem med afsæt i mangelfuld analyse. Eller at rette ryggen, gå Roma midt imod ved at forsvare det, man selv mener er det rigtige. Lægge analyserne frem for folk til deres egen vurdering. Første fremgangsmåde livskvalitetsødelæggende. Sidste fremgangsmåde er grænseoverskridende, men anbefalelsesværdig. Al mellemmenneskelig aktivitet hviler på tillid. Og den person, der tror så meget på sit eget produkt baseret på en lang sum af erfaringer og håndværksmæssig indsigt, at han tør lægge det frem for alverden - også selv om retssystemet mener noget andet, kalder på tillid. I hvert fald i mit univers.