Lokalpolitik

Det handler om velvilje og teknik

- Vi kan omplacere udgifter, så vi holder os inden for rammen, foreslår udvalgsformand

FJERRITSLEV:Hvor der er en vilje, er der en vej. Den holdning har formanden for Fjerritslevs børne- og kulturudvalg, Ejvinn Krukow (V), forud for dagens krisemøde om udbygningen af børnehaven Solstrålen i Trekroner. -Jeg er optimist og tror på, vi finder en løsning, for byggeriet skal simpelthen i gang hurtigst muligt, fastslår han. - Mit forslag er, at vi flytter en del af byggeudgifterne fra landsbycenteret over til kommunen. Vi kan jo lovligt bruge op til 500.000 kr. uden at spørge sammenlægningsudvalget, og dem kan vi bruge på renoveringen af den eksisterende børnehave, som er en del af projektet. Vi kan også påtage os udgiften til de udendørs arealer, som er kommunale. Det er helt legalt, også i forhold til de etiske spilleregler, vi har aftalt med de ander kommuner, siger Ejvinn Krukow. Han erkender dog, at det er et spørgsmål om tolkning, for de ekstra 500.000 kr. vil give øgede driftsudgifter for Fjerritslev Kommune, udgifter ud over de 140.000 kr., som kommunen har fået lov til at bruge af nabokommunerne. - Der må være lidt elastik i beløbet. I hvert fald skal vi ikke igen i sammenlægningsudvalget for at få godkendt et nyt beløb, mener Krukow. - Det er et spørgsmål om velvilje og om teknik, og det håber jeg bliver bakket op på mødet i dag, siger han. - I børne- og kulturudvalget står vi helt bag projektet, som det ligger nu. Det skal ikke ændres, og tilbygningen skal meget gerne stå klar til august, så der er ingen tid at spilde. Og det er fuldstændig rigtigt, at landsbycenterets bestyrelse er kommet noget i klemme i den her sag. Det er kommunen, der har anmodet centeret om at stå for byggeriet, men bestyrelsen er ikke blevet behandlet særlig pænt.