EMNER

- Det har aldrig gået bedre for IKSylvia

Antallet af aktiviteter og medlemmer har aldrig været større, siger kasserer

Aktiviteten fredagsfri i Ravnkilde går over al forventning. Ofte er der over 50 børn med, og medlemskartoteket tæller 67 børn, oplyser kasserer i IKSylvia Jeppe Dalgaard. ARKIVFOTO:MICHAELKOCH

Aktiviteten fredagsfri i Ravnkilde går over al forventning. Ofte er der over 50 børn med, og medlemskartoteket tæller 67 børn, oplyser kasserer i IKSylvia Jeppe Dalgaard. ARKIVFOTO:MICHAELKOCH

RAVNKILDE:Den megen snak om krise i IKSylvia er efter kasserer i foreningen Jeppe Dalgaards mening vildt overdrevet. Der har nemlig aldrig før været så mange medlemmer og så mange aktiviteter i IKSylvia som netop nu, fremhæver han. Problemet er ene og alene, at man mangler kandidater til bestyrelsen og har gjort det de seneste år, fastslår Jeppe Dalgaard. Netop i aften holder IK Sylvia ekstraordinær generalforsamling i håb om at finde tre nye til bestyrelsen til afløsning for dem, der siger stop. Jeppe Dalgaard har været kasserer i IKSylvia i seks år og bestyrelsesmedlem i tre. Han står for aktiviteterne fredags fri og familiesvømning. - Jeg har medlemmer til disse aktiviteter, der bor uden for Ravnkilde Sogn. "I har så mange aktiviteter," fortæller forældrene mig. Og det er jeg da stolt af, siger Jeppe Dalgaard. Blandt de andre aktiviteter i IKSylvia nævner Jeppe Dalgaard sommerhåndbold for børn, fodbold ude og inde året rundt, bold og leg for de tre- til seksårige i sommermånederne, petanque samt badminton og gymnastik i vinterhalvåret. Om sin egen indsats i bestyrelsen oplyser Jeppe Dalgaard, at han fra oktober til marts alene hver fredag bruger fem timer på de to fredagsaktiviteter. Dertil kommer hjælp fra hans hustru til oprydning og rengøring af de lokaler, der benyttes til fredags fri. Også ved byfesten, der er årets højdepunkt for mange børn i Ravnkilde, tager Jeppe Dalgaard en tørn. - Her deltager jeg fra festteltet rejses tirsdag aften til vi tager det ned igen mandag aften. Under byfesten bruger han sin tid på at samle ølkrus op fra plænen, tømme skraldespande, gøre rent og vaske gulve, "lukke kassen" klokken tre om natten for til slut at bringe den lejede softice- maskine til Simested søndag aften. - At starte på sit arbejde mandag morgen er ligesom at have fri! fortæller han. Ud over sit engagement i fredagsaktiviteter og byfest bruger Jeppe Dalgaard tid på bestyrelsesmøder, planlægning og bestillinger i forbindelse med byfest, arbejdsdage i foreningen med udslæbning af juletræer mv. Sluttelig kommer den tid, Jeppe Dalgaard bruger på at være ulønnet kasserer. Jobbet indebærer kontingentudskrivning og opkrævning, betaling af regninger, ansøgninger af tilskud fra kommune med flere, kontakt til pengeinstitut, bogføring og udarbejdelse af regnskab. - Nogen vil måske sige, uha nej, det lyder af alt for meget, når jeg fortæller, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. Jeg fornemmer, at det netop er på grund af den store arbejdsbyrde, at vi ikke kan få besat de ledige poster i bestyrelsen. - Set i bagklogskabens lys skulle vi ikke have skåret bestyrelsen ned fra syv til fem medlemmer i 2004. Vi følte os tvunget til det, fordi vi ikke kunne få besat de ledige poster. - Men det har altså betydet, at der er kommet til at hvile en større byrde på det enkelte bestyrelsesmedlems skuldre, siger Jeppe Dalgaard. IKSylvia er ikke den eneste forening i landet, der døjer med mangel på frivillige hænder. Derfor har foreningen allieret sig med DGI Himmerland, der sender en repræsentant til den ekstraordinære generalforsamling i aften. - Forhåbentlig kan vi få nogle gode råd af DGIom, hvordan vi fordeler arbejdsbyrden i bestyrelsen på en anden måde og på flere hænder, håber Jeppe Dalgaard. Hvis det skal kunne lade sig gøre, kræver det dog, at mange flere melder sig på banen som frivillige, lyder opfordringen fra Jeppe Dalgaard.