- Det har aldrig været værre

Socialrådgiver kritiserer kommunerne

NORDJYLLAND:Socialrådgiver i SiD, Aabybro og FOA, Aalborg, Lis Jensen er harm over kommunernes behandling af hendes medlemmer. - Det har aldrig været dårligere eller værre, end det er nu, mener Lis Jensen, som i fagforeningerne fører sager for medlemmerne, når en sag om eksempelvis sygedagpenge eller førtidspension går i hårdknude. - Kommunerne overholder ikke altid reglerne, og det kan være ganske svært for ikke at sige umuligt for vores medlemmer at gennemskue. Samtidig skal de også døje med sygdom og en usikker fremtid, hvad angår job og økonomi, siger Lis Jensen. Flere gange har hun oplevet, at medlemmer får ret, efter at hun har fået aktindsigt og har klaget til Det Sociale Nævn. - Der er nogle gennemgående fejl i sagsbehandlingerne. Når en person skal vurderes med henblik på arbejdsevne og hvilken førtidspension, der kan blive tale om, så sker det ofte, at det er lægekonsulenter i kommunerne, som får det sidste ord. De sidder og bestemmer uden at have ret til det, og kommunerne henviser så til det, som lægekonsulenten har sagt. Uden altså at have set den sygemeldte på noget som helst tidspunkt. Det er ikke i orden, mener hun. - Lægekonsulenterne er ansat af kommunerne til at oversætte specialisters vurdering, og på den måde oversætte latin til dansk. Men ofte går de skridtet videre, og fastsætter en arbejdsevnegrad. Det er ikke deres opgave, slet ikke, og de er tillagt en rolle, som de ikke har. Der kan være nok så mange specialister, der kommer med en vurdering, hvorefter en lægekonsulent uden specialist-baggrund vurderer arbejdsevnen, siger Lis Jensen, som råder folk til at få hjælp af deres fagforening i disse sager. - Eller at gå til Retshjælpen for at få vurderet om, man skal have fat i en advokat. Det er desværre nødvendigt, mener hun. - Jeg oplever også ofte, at en socialforvaltning vurderer, om et af vores medlemmer kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet med skånehensyn i jobbet. Men det er ikke en socialforvaltnings opgave. Det er arbejdsformidlingens opgave. Kommunerne vil gerne have folk fra sygedagpenge over på almindelige dagpenge, for så sparer de penge. Men i A-kassen sker der ofte det, at de siger, at en person er for syg til at arbejde og kommunen mener, at personen er for rask til at gå på sygedagpenge. Så er der kun kontanthjælpen tilbage. - Og så er man virkelig på den. Har man en ægtefælle, der arbejder, kan man ikke få kontanthjælp, og så står man uden at kunne arbejde og uden indtægt overhovedet. Det er uhyggeligt, mener Lis Jensen. - Forleden sagde et medlem fortvivlet til mig: enten skal jeg stille mig til rådighed for arbejdsmarkedet, og det kan jeg ikke, fordi jeg er for syg, sælge huset eller vi må gå fra hinanden. - Er man enlig forsøger, kan man få kontanthjælp, og har man børn er det 80 procent af dagpengesatsen. Har man ingen børn, er det 60 procent. Det er ikke meget at skulle leve af, og vi taler om mennesker, som har været medlem af en a-kasse i mange år og har betalt til den, siger Lis Jensen.