Det har jeg aldrig sagt

CITAT:14.3. skriver Poul Andersen: ”Hvem husker ikke Thor Pedersen, der kunne købe hele verden i 2007”. Jeg håber ikke, at Poul Andersen kan huske det, for noget sådant har jeg aldrig sagt. Fakta er, at jeg i august 2006 i forbindelse med fremlæggelsen af finansloven for 2007 præsenterede et historisk skift, idet Danmark – private borgere, virksomheder og det offentlige under ét – for første gang i nyere tid havde mere til gode i omverdenen, end omverdenen havde til gode hos os. Her sagde jeg med henvisning til en grafisk fremstilling, som viste den positive udvikling i udlandsgælden, at "hvis vi bruger vores store, fine tusindårs-modeller (modeller, der går tusinder af år frem), ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med, at vi ejer hele verden. Og så er dét problem løst. Men måske viser det dog udfordringen i at bruge langsigtede modeller – at de nok har en begrænsning alligevel. Men om ikke andet, så er det jo positivt, at vi har den frihedsgrad her, som grafen viser." Min bemærkning var ment som en løftet pegefinger i forhold til det at lægge for meget vægt på langsigtede fremskrivningsmodeller, hvilket sikkert mange i dag vil kunne se det fornuftige i. Præsentationen blev optaget på tv og kan ses på YouTube.