Hospitaler

Det har Jesper kostet:

[ Scanning og operation: 74.000 kr.[ Stråleterapi, scanning,m.m: 95.000 kr.[ Kræftbehandling i alt: 169.000 kr.[ Efterfølgende sygehusophold p.g.a. svækkelse:[ Aalborg Sygehus 86.000 kr.[ Sygehus Vendsysssel, Frederikshavn 86.000 kr.[ Dertil kommer udgifter til hjemmepleje, ophold på Kastaniegården i Frederikshavn, transport til og fra Sygehuset og nu senest genoptræning på Terndrup Sygehus.