EMNER

Det har modstanderne forudsagt

Nu skal EU’s udenrigsministre i en hast samles til møde i Bruxelles, fortalte TV-Avisen 14.12., og så er det jo, man fristes til at spørge, om de højtærede ministre helt har glemt at tænke sig om.

Eller går det måske deres ære for nær at indrømme, at det er gået lige nøjagtigt som vi EU-modstandere har sagt, lige fra man begyndte at tale om, at Danmark skulle være med i EU. Problemet er, at de afrikanere, som er unge og har tid og kræfter til det, flygter til EU-landene, og en del af dem forliser i de små og åbne både, de er henvist til at bruge, da der ikke er andre både at få fat på. Og grunden til, at de unge afrikanere flygter er jo, at EU gennem en høj told lægger en masse hindringer i vejen for, at de fattige afrikanske lande kan eksportere deres varer til EU - samtidig med, at man afskaffer told og andre restriktioner på samhandel mellem EU-landene. Det siger sig selv, at de afrikanske varer derved bliver så dyre, at de ikke kan eksporteres til EU, samtidig med, at de varer, EU landene producerer, bliver billigere og helt kan konkurrere de afrikanske landes varer ud. Det siger sig selv, at fattigdommen i de lande, hvor man i forvejen balancerede på kanten af fallit, bliver endnu større. Det er fuldt forståeligt, at de, der har kræfter til det og kan skaffe pengene flygter til et EU-land - i første omgang Spanien og Frankrig, men enten vil EU’s udenrigsminister ikke løse problemet, eller også har de helt glemt at tænke sig om, fordi vi EU-modstandere har helt, siden man begyndte at tale om, at Danmark skulle med i EU, forudsagt, hvordan det ville gå, og at fattigdommen i de fattige lande ville blive endnu større. Men det lo man blot ad dengang og kaldte os en masse øgenavne, som om det ville løse problemet, men nu er problemet der, og så er det jo fristende at sige: Hvad sagde vi?