Det har regeringen og kommunerne aftalt

En stram aftale om den kommunale økonomi næste år er på plads. Klimainvesteringer og flere pædagoger er på vej

Det har regeringen og kommunerne aftalt

* Kommunerne serviceudgifter bliver i 2013 på 231,6 milliarder kroner. Det svarer til de kommunale budgetter for 2012, men er mindre, end der var aftalt som ramme for 2012.

* Dertil kommer yderligere cirka 112 milliarder kroner til anlæg og opgaver, som kommunerne løser for staten.

* Der afsættes ekstraordinært tre milliarder kroner til at styrke kommunernes generelle likviditet.

* Dertil kommer 500 millioner kroner til kommuner med særlig lav likviditet.

* Klimainvesteringer som for eksempel afvandingskanaler og vandreservoirer løftes med 2,5 milliarder kroner blandt andet ved, at kommunerne får lov til at hæve vandregningen for forbrugerne.

* Indsatsen til forebyggelse og sundhedsfremme får 300 millioner kroner.

* Der er 100 millioner kroner om året til beskyttet natur og vandmiljø frem til 2015.

* Der sættes 500 millioner kroner af til flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer. Pengene stammer fra finansloven for 2012.

* Obligatorisk digital selvbetjening skal frigøre 550 millioner kroner, som kommunerne kan bruge på service til borgerne.

* Telemedicinsk sårvurdering kan give en årlig besparelse på 250 millioner kroner.

(Kilde: Finansministeriet)

/ritzau/