Hospitaler

Det haster med 2+1-vej

SKAGEN:Det haster med at få gennemført udvidelsen af vejen mellem Aalbæk og Skagen til en 2+1-vej, sagde formanden for Metal i Skagen, John Knudsen, på afdelingens generalforsamling. - Vejen skal udbygges hurtigst muligt, så vi kan undgå de kødannelser, der ofte er på den meget belastede vej. - Mange af vores medlemmer er beskæftiget med risikofyldt arbejde, som kan medføre arbejdsulykker, og det kan være meget afgørede for liv og førelighed, at man kan komme hurtigt frem til et udbygget hospital. - Jeg mener derfor, det er yderst kritisabelt, at man, på trods af, at sygehuset i Skagen er blevet lukket, endnu ikke er i gang med at udvide vejen, sagde John Knudsen. - I forbindelse med lukningen af sygehuset blev vi lovet en udbygning af landevejen, og vi må forlange, at amtspolitikerne finder de nødvendige penge til arbejdet. - Det seneste, jeg har hørt, er, at man vil begynde at etablere rundkørslen ved Hulsig/Kandestedevej. Det er en begyndelse, men det er ikke nok, når man tænker på hvor megen trafik, der er på vejen i sommerperioden, sagde John Knudsen.