Lokalpolitik

- Det haster med en løsning ved City Syd

Byrådet i Aalborg er enig om vej bag om Skalborg, men venter på staten

AALBORG:På byrådsmødet 20. november kunne Aalborgs politikere ikke blive enige om at pege på en 3. Limfjordsforbindelse. Til gengæld var der enighed om, at Hobrovej og Skalborg Bakke skal aflastes. Midlet er en ny vej fra Mariendal Mølle-motorvejen bag om Skalborg til Hobrovej via Dallvej. - Hobrovej er det eneste sted i byen, hvor der reelt er trafikale problemer. Derfor er det vigtigt at få vejen bag om Skalborg, men det skal ske i samarbejde med Staten, som jo er vejbestyrer for motorvejen, siger Henrik Thomsen (SF) teknisk rådmand. Han tør af samme årsag ikke sætte tid på, hvornår en ny vej vil blive anlagt. Byrådet venter nu på, at enigheden som forventet også vil omfatte Nordjyllands Amt. Det sker i forbindelse med VVM-arbejdet for en kommende 3. Limfjordsforbindelse og kommunens plan for vejudbygninger frem til år 2016. Det omfatter også intentionerne for Hobrovej og anlæggelse af Egnsplanvej. - Vi kan med enigheden i byrådet og amtet sammen med trafiktallene vise, at vi har behov for en ny vej bag om Skalborg. Det signal kan vi sende til Staten og partierne bag trafikforliget, når de skal udmønte en milliard kroner til trafikprojekter inden for kortere tid end et år, siger Henrik Thomsen. De kommende par år Han forstår reaktionerne fra beboere i området. - Der ér meget trafik, og derfor prøver vi hele tiden at gøre strækningen mere trafiksikker, siger Henrik Thomsen, der ser generne fra vejarbejderne som et nødvendigt onde. Byrådet har netop besluttet at forlænge højresvingskurven, som løber fra syd mod nord på Hobrovej til lyskrydset med Indkildevej. Henrik Thomsen tør ikke opstille en tidsplan for anlæggelse af den nye vej, fordi det afhænger af Statens planer. - Hvis vi kan får Staten til at betale for en del af strækningen, så er der gode muligheder for, at vi i Aalborg Kommune de kommende år kan afsætte de 200 millioner kroner, som også vil omfatte anlæggelse af Egnsplanvejen. Det er jo et samlet projekt, siger rådmanden. Han anser det for usandsynligt, at kommunen alene kan finde penge til at gå i gang med projektet. Henrik Thomsen afviser også John Nielsens forslag om at sætte en stopper for nybyggeriet ved City Syd. - Vi har jo udarbejdet en lokalplan for området, som tillader de nye forretninger. Hvis nogle byder ind med at bygge, og vi afviser, så vil vi få problemer med et erstatningsansvar, siger han. - Og Ikea kommer ikke til byen fra den ene dag til den anden. Men jeg er enig, det haster med en vejløsning, tilføjer han.