Det haster med en løsning

Tilskudsregler koster foreninger dyrt

BRØNDERSLEV:Endnu et år er gået, uden at der er gjort noget ved den såkaldte 10 procents regel, der reducerer idrætsforeningernes kommunale tilskud, hvis flere end 10 procent af medlemmerne er over 25 år. På generalforsamlingen i Brønderslev Idrætsforening konstaterede formanden for BI, Søren Krog Jensen, at der stadig ikke er sket noget med reglerne. - Vi havde problemet sidste år, og da appellerede vi til de berørte parter om at få løst problemet hurtigst muligt. Men der er stadig ikke sket noget, beklagede Søren Krog Jensen. - Det er meget frustrerende, at der ikke sker noget, og det haster om muligt mere nu, sagde Søren Krog Jensen. Han konstaterede, at idrætten generelt har fornuftige forhold i Brønderslev Kommune. - Kommunen vedkender sig sit ansvar over for foreningerne, og er positiv og lydhør i dialogerne med foreningerne. - Desværre fattes Brønderslev Kommune penge, som mange andre kommuner, og det går også i nogen grad ud over idrætten. - Vi skal i dialog med kommunen forsøge at ændre de værste betingelser, og her har ændring af 10 procents reglen første prioritet i mine øjne, sagde Søren Krog Jensen. - Idrætssamvirket Brønderslev gør et stort stykke arbejde til gavn for de enkelte foreninger i Brønderslev Kommune, og det bliver spændende at følge visionen om et kultur- og opvisningscenter i forbindelse med Brønderslev Hallen, sagde Søren Krog Jensen. BI-formanden konstaterede, at foreningens dejlige BI-Center efterhånden er blevet 27 år gammel. - Mange ting er blevet slidt ned hen ad vejen. - Vi bruger mange penge på at vedligeholde centret, så det fortsat kan være brugervenligt for alle vore medlemmer samt de mange gæster, der besøger centret. - I øjeblikket er vi i gang med nogle energibesparende foranstaltninger, som er temmelig dyre, men samtidig kan vi spare en masse penge på det årlige forbrug. - Vi har i år også renoveret store dele af taget samt renoveret gulvet i vore bordtennislokaler. Vor pejsestue er blevet sat i stand med stor frivillig hjælp fra vore damefodboldspillere, der har syet nye gardiner og stof til vore stole. Jeg synes virkelig, at vi ha fået en flot og anvendelig pejsestue, udtalte Søren Krog Jensen. Han roste alle de frivillige hjælpere. Søren Krog Jensen sagde, at bestyrelsen har den opfattelse, at BI-Centeret benyttes meget mere end for tre-fire år siden, og det betegnede han som glædeligt. BI-formanden understregede, at det at drive en forening som Brønderslev Idrætsforening kræver en fantastisk stor indsats af et meget stort antal personer. - De mange mennesker, der bruger en stor del af deres fritid for at hjælpe Brønderslev Idrætsforening, fortjener ros for dette arbejde. - Det gælder såvel ledere som trænere i de forskellige afdelinger samt de mange frivillige, som hver gang, der bliver kaldt, møder op som hjælpere. Det være sig til Store Brønderslev Marked, Storkøbs-party, koncert-arrangementer og meget mere. - Uden denne hjælp er det simpelthen ikke muligt at få en forening som BI til at fungere, sagde Søren Krog Jensen.