Det haster med toiletter

Parkudvalget ønsker fortsat en sommerpavillon

BRØNDERSLEV:Den runde Pavillon skal ikke helårsisoleres og ikke opvarmes. En toiletbygning skal opføres i tilknytning til pavillonen. Hertil kommer, at pavillonen skal renoveres. Men den må ikke ændre udseende. Nogenlunde sådan lyder meldingen fra rådgivningsgruppen for Hedelund Rhododendronpark. Foreningen Den Runde Pavillons Venner har bedt rådgivningsgruppen om gruppens bud på et kreativt koncept for pavillonens fremtid. Og i et svarbrev til pavillonens venner skriver rådgivningsgruppen. "Vores gruppe er af den opfattelse, at den nuværende pavillons arkitektoniske udtryk i videst mulig grad skal fastholdes. Pavillonens udformning er tilpasset parken og er blevet en positiv del af Brønderslevs image. Ligeledes er bygningens udformning en unik eksponent for datidens håndværks- og konstruktionsmæssige kunnen, hvorfor stor respekt herfor er påkrævet ved eventuelle tilbygninger og indvendige ændringer". Formand for rådgivningsgruppen er Gunnar Vestergaard, der overtog formandshvervet efter Tage Buus. Gruppens opgave er at komme med forslag til udvikling af parken. - Vi er enige med Venneforeningen i målsætningen: At bygningen skal sættes i stand og fremtræde præsentabel. Afgørende for parkgruppen er, at der etableres gode toiletforhold i tilknytning til pavillonen - og det skal gerne ske hurtigt, idet der hvert år, når parken står i flor, kommer tusindvis af gæster til Hedelund. Parkudvalget har bedt landskabsarkitekt Frans Ameys udarbejde forslag, og det bakkes op af en enig gruppe. "Forslaget er på fornem vis i fuld harmoni med både eksisterende bygninger og den omgivende park", skriver rådgivningsgruppen. Forslaget går på, at der bygges en "finger" på bygningens bagside til toiletfaciliteter. - Forslaget er ikke så vidtrækkende, som forslaget fra venne-foreningen. Vi mener, pavillonen primært skal bruges i den periode, hvor gæsterne kommer til parken - og det er afgørende, at vi får toiletter. Vi mener ikke, at helårsisolering er realistisk. Det vil koste en formue at opvarme pavillonen, mener Gunnar Vestergaard. Ifølge rådgivningsgruppen vil deres forslag kunne gennemføres for under en mio. kroner. Realistisk projekt - Pavillonen skal bruges i sommerperioden. Vi har forsøgt, at se et realistisk projekt ud fra den betragtning, at det er væsentligt, at toiletfacilietter kommer i orden, og at bygningen fremstår i en ordentlig vedligeholdelsesstand, supplerer byrådsmedlem Karsten Frederiksen, fra rådgivningsgruppen. Pavillonens særpræg skal iføge udvalget bevares både udvendigt og indvendigt. Parkudvalget lægger ligeledes vægt på, at deres forslag vil kunne realiseres hurtigt. - Men vi vægter også det rent estetiske omkring pavillonen. Tilbygningen må ikke virke skæmmende, og er derfor placeret bag pavillonen. Karsten Frederiksen og Gunnar Vestergaard understreger, at de har respekt for de visioner, der har været fremme i forbindelse med pavillonen. Men de er samtidig enige om, at pavillonen ikke kan opfylde Brønderslevs ambitioner om kulturhus. - Det er fint med visioner, men vi har set på behovet og på, hvad der egner sig til stedet, siger Karsten Frederiksen. - Der er tusindevis af mennesker i parken om sommeren, og det haster simpelthen med at få toiletfaciliteter etableret, tilføjer han.