Børnepasning

Det hele samles i Astrup Multihus

Initiativtagerne orienterer om planerne på onsdag

ASTRUP:Slut med at sprede sig i Astrup. Nu skal alle aktiviteter i stedet samles ved skolen. Også ungdomshuset, som i givet fald overtager IF Dannebrogs klublokale. Det sker, hvis man får bygget en multihal til 10 millioner kroner langs sportspladsen på Bønfeldtsvej. Vel at mærke for en nettopris, hvor kommunen slipper for at yde halvanden millioner kroner samt 200.000 kroner i årlige driftsudgifter. Resten hentes i tilskud udefra og via egen medvirken. Tilbuddet fra en initiativgruppe i Astrup til Arden Kommune slår dog ikke umiddelbart an hos børne- og kulturudvalget, som har takket nej til at være med på nuværende tidspunkt. Onsdag aften vil initiativgruppen på Astrup Borgerforenings generalforsamling orientere om hallen, man gerne vil placere i forlængelse af klubhuset - langs Bønfeltvej, hvormed cirka 1000 kvadratmeter boldbane går med. Erstatning anlægges derfor andetsteds. Dertil kommer 260 kvadratmeter førstesal med klublokale, mødelokale og kontorer. Kun hvis overetagen bygges, rykker ungdomshuset ind i klubhuset. Netop for at samle aktiviteterne i byen. Tumleplads Det drejer sig om at bygge, hvad der størrelsesmæssigt svarer til en trekvart hal, men som i øvrigt ikke vil fremstå som en idrætshal. Da går Lokale & Anlægsfonden næppe ind og støtter med de to millioner kroner, initiativgruppen kalkulerer med fra den front. Men selvfølgelig kan og skal der spilles alskens bold og dyrkes gymnastik i hallen. Derudover skal den multifleksible hal også agere tumleplads og mødested for det lokale foreningsliv. Her mødes dagplejebørnene til legestue eller lignende, borgerforeningen eller andre kan holde juletræsfest og fastelavnsfest for børnene, dilettant-forestilling og seks-otte årlige fester, teater, musik og andre og kulturelle arrangementer. Astrup Børnehave får rådighed over et grupperum og sikres mulighed for opnormering - også hvis man ønsker at oprette en handicapgruppe ved en af børnehaverne. Endvidere får Astrup Pensionistforening, der jo mødes på skolen, mulighed for at benytte multihuset. Eksempelvis til ældreidræt. Multi-anvendelig Fleksibilitet, multianvendelighed og let omstilling fra en aktivitet til en anden fremhæves i projektbeskrivelsen netop som tre nøgleord for Astrup Multihus. Initiativtagerne håber også at kunne friste handicappede fra andre kommuner til at booke hallen i ledige timer. Gruppen består af Torben Frederiksen fra borgerforeningen, Hanne Poulsen fra idrætsforeningen, Rita Rydborg fra Astrup Skole, Kirsten Christensen fra dagplejen, Hanne Harbo fra børnehaven og fra det politiske miljø Lars K. Jørgensen og Svend Eli Drastrup. Tanken om en hal i Astrup har været oppe at vende adskillige gange, men ideen fik ny næring for to år siden, da det lykkedes gruppen at tage 150.000 kroner hjem over Landdistriktsmidlerne til det, man i ansøgningen havde kaldt "Fra Park Allé Ungdomshus til Østhimmerlands Multicenter". Bevillingen blev herefter brugt til at sætte en arkitekt på sagen, som nu har sat streg på det lokale foreningslivs ønsker.