Det hemmelige forbud

PARKERING:Nu har NORDJYSKE bragt flere læserbreve fra turister - gæster - der er blevet overrasket over at have fået en parkeringsbøde på 510 kroner for i Skagen at have parkeret med et eller måske to hjul på fortovet. Det er jo sådan set også helt i orden, at sådan noget er forbudt - som byrådet har besluttet - og at det koster en bøde at overtræde dette forbud. Men det er ikke i orden, at der ikke skiltes med, at det er forbudt at parkere med et hjul lidt oppe på fortovet. Det er nemlig tilladt i nogle byer, og når for eksempel en turist, der er vant til at parkere med to hjul på fortovet - måske for i sin hjemby at give tiltrængt mere plads på kørebanen - også gør det i Skagen, vanker der en bøde. Så forstår man godt, at turisten bliver en smule irriteret, for vedkommende har ingen jordisk mulighed for at vide, at det vedkommende gerne må for eksempel i Silkeborg, det må han ikke i Skagen. Det svarer vel til, at man laver ensretning på en vej uden at skilte med det og så udsteder bøder til dem, der kører den forkerte vej. Reglerne siger, at byrådet kan vedtage forbud mod hel eller delvis parkering på fortovet, men reglerne burde også pålægge byrådet at sørge for en skiltning, så byens gæster - og alle andre, der ikke lige i den lokale avis har læst om dette forbud - har mulighed for at overholde reglerne. Man skilter med parkering forbudt, hvor det er tilfældet, og så burde man også skilte med, at hel eller delvis parkering på fortovet er forbudt, så længe der ikke på landsplan er indført et sådant forbud gældende i alle byer. Det burde ikke være juridisk holdbart at opkræve bøder for et overtræde et forbud, man ikke har nogen som helst mulighed for at vide eksisterer. Det burde bestemt heller ikke være moralsk holdbart at indføre sådan en gang makværk i Skagen, hvor man jo gerne vil højne kvalitet og æstetik. Op med skilte eller væk med forbud.