EMNER

Det holder ikke

DF-LØFTER:I sommer bekendtgjorde DFs Kristian Thulesen Dahl, formand for Folketingets finansudvalg, at næste års satspulje skulle blive hos dem, der betaler satspuljen, nemlig pensionister og andre modtagere af offentlig hjælp, helt ubeskåret. Det, jeg elsker så højt ved Pia Kjærsgaard og hendes udvalgte er, at ikke holder en meter. De næste mange år skal satspuljen nemlig finansiere psykiatrien, hvilket VKO-S-R-SF-LA, med andre ord alle partier bortset fra Enhedslisten, hvilket jeg tror kun kan skyldes, at alle partierne tror, at mennesker med psykiske problemer hører hjemme i en ormegård og ikke har stemmeret iflg. den første grundlov fra 1849. De nævnte partier må jo mene, at psyken er noget med god eller dårlig opdragelse og derfor henhører under justitsministeriet, der skal tage sig af de pågældende, når de når over den kriminelle lavalder. De skulle bare prøve det samme nummer med fedtlever, fedme, knyster, for store eller for små næser, dobbelthager og andre for de velbjærgede alvorlige problemer. Spøg til side: eller kræft. Der er noget at tænke over for modtagerne af fattighjælp - eller som det hedder på christiansborgsk: overførselsindkomster - til næste folketingsvalg.