Det holder ikke

Det er efterhånden velkendt, at regeringen ikke indfrier sine mange gyldne løfter.

Argumentet har været, at man skal have 90 mandater bag sin politik. Det holder dog ikke. Samtlige fire partier i rød blok stillede uddannelser og forskning i udsigt, at fik man flertal, ville der tilgå området yderligere 5 milliarder ekstra kroner - udover penge til aktivitetsstigninger. Løftet er bare ikke indfriet med regeringens finanslovsforslag. F.eks. kan nævnes, at regeringen lægger op til at spare 25 pct. på strategisk forskning. Det er forskning, som målrettes områder, som vi ønsker at prioritere f.eks. til fødevaresektoren, som har helt afgørende betydning i Nordjylland. Her skærer regeringen i ressourcerne. Samtidigt indfries f.eks. løftet om penge til AMU heller ikke. Under valgkampen havde jeg den fornøjelse at debattere dette emne med Bjarne Laustsen, bla hos AMU-Nordjylland. Der måtte man forstå, at Socialdemokraterne straks ville øge bevillingerne hertil i milliarder. Det glædede naturligvis de fremmødte kursister, ledelse og medarbejdere. Sandheden er dog, at regeringen og dermed partierne bag: Det radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne ikke har prioriteret dette område med en eneste krone. Bjarne Laustsen, som ofte nok har kritiseret den tidligere regering, bør nu komme på banen og forsvare og forklare situationen. Engagementet, da løfterne skulle udstedes var stort, lad os se en lige så helhjertet indsats for at forsvare den røde regering.