Langholt

Det hvide guld funkler fortsat

Kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt møder ved 75-års jubilæet presset fra høje kornpriser og liberalisering med effektivisering

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

AKV LANGHOLT når et af de bedste resultatret blandt Europaskartoffelmelsfabrikker i jubilæumsåret. Foto: Michael Koch.

Vendsyssels hvide guld funkler som tilforn. Rekordhøje priser på korn har skærpet konkurrencen, men det er fortsat attraktivt at avle industrikartofler, og at være andelshaver i AKV Langholt er stadig et privilegium, landmænd betaler gode penge for at opnå - fortsat mere ret end pligt. Kartoffelmelsfabrikken i Vendsyssels sydøstligste hjørne fejrer sit 75 års jubilæum i dag med udsigt til et årsresultat dobbelt så godt som sidste års, og blandt de bedste i Europa, måske det bedste. - Vi er godt tilfreds, men vi mærker også udfordringerne, siger selskabets formand, godsejer Jørgen Skeel, Birkelse. Aktuelt er det presset fra kornpriserne, på lidt længere sigt helt nye vilkår uden beskyttelse og begrænsning. Om fem år stopper EU sine tilskud - 10-20 procent af den samlede pris - og fjerner samtidig loftet over produktionen. Den fremtid imødeser både Jørgen Skeel og fabrikkens direktør Niels Eriksen med forventning. - Vi har en ambition om at vokse, men det kan vi først, når kvoterne er væk, siger han. Indtil da må fabrikken optimere inden for givne rammer. Effektivisere produktionen, bemandingen, energiforbruget, vandforbruget og forhandle de bedst opnåelige priser for den færdige vare. Og de 200 andelshavere må optimere i marken med smartere maskiner og bedre plantemateriale, siger han. Det kommer også omgivelserne til gavn. Indenfor de seneste år er der investeret i miljøet, så vandforbruget er skåret ned med 20 procent og enegiforbruget med 10 procent, svarende til en årlig besparelse på over én million kroner. Bemandingen er over de sidste 15 år faldet fra ca. 80 til ca. 50. - Vi har en god fabrik, en god ledelse og en god økonomi. Det er et godt udgangspunkt for de store forandringer, sige Jørgen Skeel. Først i 90-erne blev fabrikkens kapacitet tredoblet til en årlig produktion på op til 50.000 tons kartoffelmel. Bare et par år senere satte EU loft over produktionen i Europa. AKV Langholts kvote blev 36.000 tons, og det ramte hårdt, men fra slutningen af 90-erne gik det fremad igen, og både formand og direktør er fortrøstningsfulde.