Udland

Det indebærer den nye læreruddannelse

Regeringen har sammen med V, K og DF indgået et forlig om en læreruddannelse, der skal styrke fagligheden.

Det indebærer den nye læreruddannelse

Formålet med reformen er at lave en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse. Det betyder blandt andet:

* Adgangskravene til læreruddannelsen skærpes. Fremover skal studerende have et gymnasiegennemsnit på mindst syv for at blive optaget direkte på studiet. Andre skal til en optagelsessamtale.

* Lærere skal i højere grad undervise i de fag, de har undervisningskompetence i - og uddannelsen skal sikre, at lærerne har en faglig fordybelse i de fag, der er på skoleskemaet.

* Uddannelsen skal styrke lærernes grundfaglighed, herunder klasserumsledelse, relationskompentence, kompetencer i forhold til inklusion og identifikation af sociale problemer.

* Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab skal indgå i lærernes grundfaglighed, ligesom der i de enkelte undervisningsfag kommer fokus på, at lærerne kan forberede eleverne på deres deltagelse og medansvar for samfundet.

* Uddannelsen skal styrke lærernes kompetencer i forhold til at bruge it som pædagogisk redskab.

* Uddannelsens praktikforløb skal forbedres, så kommende lærere bliver bedre forberedt på undervisningssituationen.

* Den nye uddannelse vil gælde fra sommeroptaget 2013.

/ritzau/

Forsiden