EMNER

Det interessanteer indholdet

Da Marianne Jelved i starten af april trådte frem som statsministerkandidat, drog offentligheden én rigtig og én forkert konklusion: Det er rigtigt, at der var tale om en frigørelse fra den faste binding til Socialdemokraterne.

Men da mange ser Det Radikale Venstres rolle som tungen på vægtskålen, som det parti, der i Danmark historisk har bestemt, om der skal dannes flertal til venstre med Socialdemokraterne eller til højre med Venstre og Konservative, drager man den forkerte konklusion, at vi nu er ved at søge mod højre ”frustrerede over så længe ikke at være ved magten”. Intet kan være mere forkert. Frihedsbrevet i forhold til Socialdemokraterne kommer, fordi S giver efter overfor V og K på en række afgørende punkter. Eksempler er f.eks. udlændingepolitikken – og senest Socialdemokraternes accept af skattestoppet, som skaber en social ulighed uden sidestykke. Det gør naturligvis også forestillingen om, at vi søger at skifte alliance til V og K helt urimelig – regeringen er tydeligvis endnu længere væk fra en radikal reformpolitik. Vi er i gang med noget helt andet. Med udgangspunkt i den markante styrkelse af det radikale venstre ved de to sidste valg er vi i gang med at lægge en ny reformpolitisk kurs. Vi skal skabe mere kvalitet i velfærden og reformere ordningerne, så de er bæredygtige i globaliseret verden. Vi skal skabe en udlændingepolitik, hvor vi ikke ser disse mennesker som stakler, der skal tilpasses, men som værdifulde bidragydere til udviklingen af Danmark. Vi skal sammen med resten af Europa gennemføre en bæredygtig energi-, ressource- og transportpolitik, der gør os uafhængige af import af energi fra Mellemøsten og Rusland. Vi skal føre en bistands- og handelspolitik, der efterhånden gør verdens fattige lande til selvstændige bidragydere til menneskehedens udvikling. Vi kan se, at der i kraft af teknologiudviklingen – og den åbne globaliserede verden der er på vej - er mulighed for at skabe en bedre fremtid. Den længes vi efter. Det tror vi rigtig mange andre også gør. Vi bruger nu den styrke, vi har fået til at beskrive vores længsel efter fremtiden. Vi tror det vil styrke os ved næste valg. Og vi håber det gør, at andre bliver provokeret til at komme med deres bud på en bedre fremtid. Så kan vi få en ny regering – som ikke bygger på angst, men på en positiv udvikling. Og her kan alle, der vil, være med. Det interessante er indholdet og ikke bogstavkombinationen.