Binderup

- Det kan Aars godt leve med

NT's oplæg til besparelser ligner i flere tilfælde næsten forbedringer for passagererne i Aars og omegn

AARS:Nordjyllands Trafikselskab, NT, skal spare og normalt giver det anledning til panderynker og sure miner, der rækker helt ud til politikerne i teknisk udvalg i Aars. Men ikke i denne omgang. Ser man bort fra nogle få punkter, vurderer teknisk udvalgs formand Bjarne Jensen (UP), at besparelserne generelt set falder ud til Aars' fordel. - NT lægger op til færre stop på ruterne til Aalborg. Det betyder hurtigere transporttid til og fra Aalborg, og det må overordnet set siges at være en fordel for os, pointerer han. Stoppestedsnedskæringerne betyder, at eksempelvis rute 52 til og fra Aalborg fra næste køreplan skal køre direkte på ruten Sønderup-Aars. I dag lægger den vejen forbi Ll. Binderup og Binderup Central. Den omvej vil NT spare væk fordi, der er for få passagerer. Samme rutte 52, der kører på strækningen Aalestrup- Aars-Aalborg vil også frem over have sidste og første stoppested ved Aalborg Storcenter. Køreplansændringerne vil også have konsekvenser for julenatbussen fra Aalborg, hvor passagerer ikke længere vil kunne komme videre fra Aars til Farsø. Rute 109 vil fremover kun blive kørt på skoledage. En mere markant forringelse er rute 117 Fjerritslev-Aars-Aalelstrup, der bliver nedlagt. Årsagen er manglende passagerer. Ruten er i fart fredag og søndag med to ture tur-retur skønsmæssigt kommer rutens sløjfning til at berøre en lille snes passagerer hver weekend. De vil fremover opleve en forlængelse af rejsetiden med en time, når de skal skifte mellem andre busser. Endelig bliver rute 951X faktisk forbedret en smule. - Det er et forslag, vi godt kan leve med. Men nu kan vi jo ikke vide, hvordan andre vil reagere på forslaget, siger Bjarne Jensen. Teknisk udvalg nøjes derfor i første omgang med at foreslå NT, at der bliver tilbud teletaxi på ruten Fjerritslev - Aalestrup, og at der bliver lavet et alternativt stoppested på hovedvej A-13 som sikrer, at passagerer på rute 52 kan komme til at skifte til X-Bus 960 mellem Aalestrup og Viborg.