det kan blive dyrt at vente til 2009

Husk at tænke næste års ændringer ind i dine overvejelser om, hvorvidt du skal gøre et nyt forsøg på at komme ind i år: Hvis du i 2009 eller senere fremover søger optagelse med en gymnasial eksamen, der er maksimalt to år gammel, får du ganget dit gennemsnit med 1,08. Det betyder omvendt, at hvis din gymnasiale eksamen næste år er mere end to år gammel, får du ikke ganget dit snit - og det kan have stor betydning for dine muligheder for optagelse på en uddannelse med adgangsbegrænsning. Fra og med 2009 kan du kun få justeret dit gennemsnit med henholdsvis 1,03 og 1,06 for at have gennemført ekstra fag på højeste niveau, hvis justeringer fremgår af dit eksamensbevis. Det betyder, at du ikke længere får denne bonus, hvis du er student fra før gymnasiereformen.