Det kan blive endnu bedre

I de seneste 10 år er der brugt flere penge end nogensinde i det danske sundhedsvæsen. I dag udgør sundhedsudgifterne 10 pct. af det samlede BNP.

De seneste år har det politiske fokus hovedsageligt været på at nedbringe ventetiden for at komme i behandling. Udover øgede økonomiske midler har en medvirkende faktor til kortere ventetider været indførsel af det udvidede frie sygehusvalg som ca. 445.000 danskere har benyttet sig af. Status er at ventetiderne er faldet med en tredjedel siden 2001. Men ikke nok med, at den gennemsnitlige ventetid for at få behandling er reduceret betragteligt. Behandlingen er også blevet bedre på alle områder. F.eks. er antallet der dør af hjertesygdomme faldet med 32 % og 60.000 flere personer bliver behandlet for kræft sammenlignet med antallet i 2001. Også patienter med en kræftsygdom har i dag en større overlevelsesrate. Så de øgede midler har virket. Men selvom det går godt, or jeg på at det kan blive endnu bedre. Det er jo udmærket at ventetiden til behandling er minimeret, men hvad hjælper det såfremt en patient skal vente i flere måneder for at få stillet den rigtige diagnose, og dermed først komme i behandling efter lang tid. Et sygdomsforløb kan være meget kompleks og nogle patienter oplever at blive sendt rundt i "systemet". Fra praktiserende læge til speciallæge, og derfra til sygehuset. Måske sendes patienten tilbage til den praktiserende læge. Og flere gange må patienten turen rundt igen Det er langt fra optimalt for patienten, som kan få et meget langt udredningsforløb. Derfor foreslår Venstre at der oprettes diagnostiske centre rundt omkring i hele landet, en model vi allerede kender fra det Nordjyske sundhedsvæsen. I centrene vil der være speciallæger med forskellige specialer som i fællesskab står for udredningen. Så hvis ikke første undersøgelse lykkes sendes patienten ikke tilbage til den praktiserende læge. Diagnoseentreret skal overtager den totale udredning af patientens sygdom og dermed sikre en hurtig afklaring. De diagnostiske centre skal hindre at patienterne bliver kastebold mellem praktiserende læge, speciallæge og sygehus. Ved en hurtigere udredning og diagnosefastsættelse når patienten hurtigere frem til en behandling. Dermed sikres at flere patienter med alvorlige sygdomme kommer i hurtig behandling og det vil redde liv. Dag for dag optimeres der i det danske sundhedsvæsen. Og dag for dag minimeres ventetid og kvaliteten øges. Vi ved, at det kan blive endnu bedre, så derfor prioriteres sundhedsområdet højt på Venstres politiske dagsorden.