EMNER

Det kan ikke betale sig at hæve skovlen

Ingeniør Allan Baggesgaard kan dog ikke svare på, hvorfor hækken klippes

THORSHØJ:Det store spørgsmål lyder: Hvis Nordjyllands Amt ikke er forpligtiget at holde et 200 meter langt fortov i Thorshøj, hvorfor gør de det så? Bent Jensen har jo bemærket, at hækken klippes, og sneen bliver ryddet. Ingeniør i Amtets Vejkontor Allan Baggesgaard begynder med at henvise til en såkaldt Vinterhåndbog for vinteren 2005/2006. Håndbogen giver retningslinjer for servicemål for diverse stier og fortove, og heri fremgår det, at amtet ikke skal holde det pågældende fortov. Hvorfor gør I det så? - Flere steder skovler vi mere sne, end vi skal, blandt andet fordi det ikke kan betale sig at hæve skovlen på køretøjet, forklarer Allan Baggesgaard Alternativet ville være, at snerydningsmaskinen skulle køre forbi strækningen uden at arbejde, og det finder Amtet ikke optimalt. Allan Baggesgaard har straks sværere ved at svare på, hvorfor amtet klipper hækken - senest i sidste uge. - Måske findes der en lokal aftale et eller andet sted, men det har jeg ikke kendskab til, siger Allan Baggesgaard, der nu vil undersøge sagen nærmere.