Det kan ikke blive værre

Ang. "Skat skal flyttes til forbrug" (14.1.), hvor skatteminister Kristian Jensen mener, at man sagtens kan skaffe 20.000 nye arbejdspladser, når man sænker eller fjerner topskatten.

Meningen med det, er at dem, der tjener mest, skal slippe billigere i skat, og dem, der tjener en forholdsvis lille løn, ikke skal have nogen skattelettelse, det er da liberalisme af værste skuffe, men det er vel desværre forventeligt fra den nuværende regering. Hvis man gav skattelettelser til kassedamen, social- og sundhedspersonale, kontanthjælpsmodtagere, efterlønner og pensionister m.fl., er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at disse ekstra kroner staks vil blive omsat til forbrug, mens de højst lønnede har rigeligt til forbrug, og de kan vel dårlig nå at omsætte Danmark, og jeg er da vidende om, at danskerne arbejder meget i forvejen, hvorfor skal der så arbejdes mere? Er det for at ødelægge familielivet totalt? Der blev for nogen tid siden lovet kompensation til pensionister for de allerede vedtagne skattelettelser. Jeg er vidende om, at de venter med længsel på de ekstra kroner, der kan blive til forbrug. Det er meget hårdt tiltrængt. Nej, hvor jeg efterhånden synes, at der skævvrides i Danmark, og det tyder på, at det bliver værre og værre. De 20 milliarder, der skal gives i skattelettelser til dem med topskatten, kan med meget større gevinst gives som skattelettelser til "den lille mand", men regeringen ved vel ikke, at pensionen ikke rækker. Jeg tænker på, om det kan blive være, men det tyder på, at der ingen grænser er for regerings kreativitet. Det bliver spændende at se, hvor de 20.000 arbejdspladser er, Der fyres jo daglig et stort antal på arbejdspladserne, så vi er på en alvorlig rutsjetur. Jeg sidder og tænker på, om oppositionen ikke burde stå fuldstændig af, for det er jo alligevel ikke muligt at komme igennem med noget som helst, men så øser man jo kritikken ud over dem. Regeringen sidder jo godt og grundigt på Dansk Folkepartis præmisser, så det kan ikke blive værre.