Det kan kun blive bedre

Der kan ikke være tvivl om, at den kollektive bustrafik – især i de tyndt befolkede områder og især med forbindelser til og fra uddannelsesinstitutione

BUSTRAFIK:Der kan ikke være tvivl om, at den kollektive bustrafik – især i de tyndt befolkede områder og især med forbindelser til og fra uddannelsesinstitutioner etc. – er af største vigtighed i et velfungerende samfund. Og udviklingen går i øjeblikket i den helt forkerte retning med stigende billetpriser og stærkt faldende passagertal. Derfor vil vi i Venstre fremlægge en række initiativer til, hvordan man får bedre befordring med busser for pengene. Vel at mærke uden at lette låget på statskassen og blot hælde flere penge i trafikselskaberne – sådan som socialdemokraterne forlanger. Blandt Venstres forslag er, at man skal være kreativ og konstruktiv og levere det bedst mulige tilbud til passagererne. Det får mig til at mindes, da private busselskaber for en snes år siden stod for en stor del af bustrafikken i provinsen – eksempelvis i Nordjylland, hvor Thinggaard og andre selskaber sørgede for at løse den samfundsopgave; vel at mærke på privatøkonomiske vilkår – for egen regning og risiko og uden offentlige tilskud. Så de skulle nok sørge for at tilgodese passagerernes ønsker. Desværre var der en socialdemokratisk trafikminister, som så det som sin fremmeste opgave at komme de private selskaber til livs. Det gjorde hun ved at acceptere, at DSB Busser (senere: Combus) var i stand til at underbyde alle andre, når busruterne var i licitation. I løbet af få år var hovedparten af de private busselskaber nødt til at dreje nøglen om – og da ministeren ikke kunne blive ved med at skaffe offentlige tilskud til Combus, så deres busser kunne køre videre som underskudsforretninger, blev dette statsejede selskab solgt til en britisk koncern for en hundredekroneseddel… Det hører med til historien, at de enkelte amter i de år udviklede deres egne trafikselskaber, som ikke nødvendigvis var i stand til at samarbejde med andre amters busser – eller med DSB’s tog for den sags skyld. Deres trafikchefer betragtede sig som leder af hver sit ”kongerige” med egne regler og bestemmelser. Nu forsøger man så at rydde op i fortidens synder ved at koordinere den kollektive trafik med fælles billet- og informationssystemer – og i bedste fald er man i stand til at effektivisere administration og lignende. Der er fortsat mange muligheder for at forbedre udbuddet af kollektiv trafik, så busser og tog kører i overensstemmelse med passagerernes ønsker og behov; meget gerne ved at udnytte de nyeste teknologiske muligheder for at sætte serviceniveauet i vejret. Uden at hælde flere statspenge i regioner og kommuner, der jo er ansvarlig for udviklingen. Derfor glæder det mig at der nu er sat fokus på den kollektive trafik. Det kan kun blive bedre.