Børnepasning

Det kan kun gå fremad

LÆSERBREV

BUDGET:Åbent brev til politikerne i Rebild kommune: Det var med stor glæde, jeg kunne konstatere, at forslaget om at spare på ressoucetildelingen på dagtilbud blev taget af bordet i budgetforliget. Pædagogernes fagområde er ikke er gået fri af besparelser på den ene eller anden front gennem en årrække, og det harmonerer ikke specielt godt med alle de ny opgaver, der lægges ud samtidig med, at forventnigerne til servicen i den offentlige sektor er støt stigende. Det samme gør sig gældende i SFO"erne, der stadig står for skud. 300.000 kroner på det samlede SFO tilbud lyder måske ikke af meget. Det er dog også kun udtryk for nettobesparelsen. SFO"ens budget består nemlig både af en forældrebetalt- og en kommunalt betalt del. Så for at kommunen kan få en nettobesparelse på 300.000 kroner skal de decentrale SFO budgetter beskæres med 652.000 kroner, hvilket svarer til lidt over to fuldtidsstillinger. Hvis Rebild kommune vil bibeholde motiverede medarbejdere, må der snart skabes lys forude. Hvorfor skal et område, der konsekvent holder sine budgetter, blive ved med at stå for skud? Arbejdsglæden skal styrkes, trivslen skal blomstre, det arbejdes der fokuseret på i Rebild kommune. Medarbejderne kan og vil gerne udmønte konkrete handlinger herpå, men det er demoraliserende, når ens arbejdsområde åbenbart altid kan udses til besparelser, selvom den enkelte oplever et konstant stigende arbejdspres. Jeg tror, at en politisk erkendelse af, at der ikke kan eller skal spares mere på de bløde områder vil skabe grobund for masser af arbejdsglæde. Det er muligt i en periode at arbejde under pres, men de færreste holder til det i mange år, så det er på tide at erkende, at det kun kan gå én vej nu, og det er fremad!