Aalborg

Det kan kun skærpe interesse

Historisk set - og for autencitetens skyld - havde den bedste løsning jo nok været at samle alt, hvad digterpræsten Kaj Munk har efterladt sig, på et kombineret museum og forskningscenter hjemme på eller i forbindelse med præstegården i Munks hjemby Vedersø i Vestjylland. Men da en blanding af privat familiearvestrid og en vis politisk-administrativ sendrægtighed har forhindret det, er det klart at foretrække at indrette Kaj Munks Forskningscenter på Aalborg Universitet. Og det kan da umuligt trække ned på interessen for en af besættelsestidens mest markante personligheder, at centret er blevet begavet med ikke færre end 25 store bind avisartikler af Munk. Og - må man formode - af stor historisk interesse.