- Det kan man ikke byde folk

Oppositionen vil have bedre lønvilkår til handicaphjælpere

Køreturene er en af de glædesbringende opgaver, der gør hjælperne uvurderlige for at indfri ønsket om et liv så normalt som muligt.
foto: per kolind

Køreturene er en af de glædesbringende opgaver, der gør hjælperne uvurderlige for at indfri ønsket om et liv så normalt som muligt. foto: per kolind

NORDJYLLAND:Når det offentlige betaler, så skal der ordentlige lønvilkår til. Og det er der ikke for handicaphjælperne. Det mener oppositionspartierne i Folketinget, de radikale, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Partierne har stillet et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der betyder, at handicaphjælperne fra 1. januar 2008 får samme lønvilkår som hjemmehjælperne. Inklusive samtlige tillæg, løn under sygdom, fuld løn under barsel, indbetaling til pensionsopsparing og relevant efteruddannelse. I særlige tilfælde kan tilskuddet udgøre et højere beløb, hvis der er behov for en hjælper med en særlig uddannelse. - Hjælperne får i dag ikke reguleret lønnen efter anciennitet, ingen belønning for kvalifikationer, ingen løn under ferie og barsel og ingen efteruddannelse. Det kan man ikke byde folk. Hjælperne er en af de få grupper på arbejdsmarkedet, der ikke er omfattet af fornuftige arbejdsopgaver, mener en af forslagsstillerne, René Skau Björnsson (S). Han mener, at situationen er uholdbar, ikke blot på grund af de dårlige lønvilkår, men også fordi handicappede får sværere og sværere ved at finde arbejdskraft. - Mange kan finde arbejde, der er bedre lønnet - også inden for plejeområdet. Derfor er handicappede bekymrede for, om de kan fastholde arbejdskraften og tiltrække nye hjælpere, mener han. Det er en lille gruppe af borgere, som har brug for hjælpen. Cirka 1200 personer er bevilget en sådan hjælpeordning. Det antages, at der er godt 4.000 fuldtidsstillinger i hjælpeordningerne, men der er godt 6000 hjælpere som følge af deltidsarbejde i et vist omfang. - Der er altså mange fuldtidsansatte. Det her er ikke et spørgsmål om studerendes fritidsjob, siger René Skau Björnsson.