Det kan nås endnu...

LÆSERBREV

SKOLELUKNINGER:Nu skal I altså tage jer sammen, kære kommunalpolitikere i Rebild Kommune, og vise i ord og handling at alle smukke ord om demokrati og medbestemmelse ikke kun er et glansbillede. I har retten til at beslutte, ja men I har også pligt til at høre og se hvad øvrige demokratiske organer fremlægger af forslag. Når en enig skolebestyrelse for skolerne i Suldrup, Sønderup og Kirketerp fremlægger en gennemarbejdet og veldokumenteret plan, som tilgodeser kommune og lokalområde, så kan I ikke tillade jer at neglicere denne, og bare fortsætte med de in-put I får fra administrationen. Hvad forestiller I jer, og har I overhovedet tænkt over at dette er begyndelsen til at vi om nogle år har to kommuneskoler i Rebild Kommune, en i syd og en i nord, - og med efterfølgende 5-10 nye fri/privatskoler i kommunen? Det er bestemt godt at vi mennesker kan blive klogere og lidt visionære,- vi har før set at dette også gælder for byrådsmedlemmer. Og det kan nås endnu...

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk