Det Kgl. Teater indskrænker repertoiret

Det Kgl. Teater må i de kommende år indskrænke repertoiret en smule som en direkte følge af sidste års underskud på 46,4 mio. kroner. Det forklarede kulturminister Brian Mikkelsen (K), da han i går var i samråd om sagen. Til gengæld forsikrede han også, at der ikke vil blive skåret i antallet af forestillinger - de enkelte forestillinger vil bare blive spillet lidt flere gange - samt at det ikke vil blive nødvendigt med fyringsrunder for at gennemføre den spareplan, der skal bringe teatrets budget i balance. Planen betyder, at teatret de kommende fire til fem år skal finde årlige besparelser på syv til 10 mio. kroner. - Det er selvfølgelig aldrig kønt med underskud et enkelt år, men teatret arbejder ud fra et flerårigt perspektiv. Jeg har tiltro til, at ledelsen af Det Kgl. Teater kan klare det her. De senere år har teatret altid haft fint styr på økonomien, siger Brian Mikkelsen, der heller ikke var klar til at imødegå et krav fra Dansk Folkeparti - der er eneste parti uden for forligskredsen - om månedlige økonomiske afrapporteringer til Folketingets kulturudvalg. - Men det er klart, at hvis budgetterne eller teatrets planer ikke holder, vil jeg selvfølgelig informere forligskredsen og efterfølgende kulturudvalget, sagde Brian Mikkelsen. På samrådet forklarede kulturministeren, at underskuddet stammer fra de nyinvesteringer i specielt inventar, som Det Kgl. Teater har foretaget i forbindelse med det nye operahus. /ritzau/