Kemikalier

Det kører for Danfoil

Avanceret, selvkørende marksprøjte bidrager til optimisme i Løgstør

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

SELVKØRENDE SPRØJTE med styring på alle hjul og 36 meter spredebom - den nye maskine fra Danfoil skal effektivisere markarbejdet på et af Sveriges største godser. Foto: Jeppe Holm Andreasen

LØGSTØR:Moderne landbrug drives med kemikaliers hjælp, medmindre de er økologiske. Men teknologisk udvikling kan gøre kemianvendelsen mere skånsom. Derfor ser direktør Torben Gregersen en lys fremtid for den lille virksomhed, han er chef for, marksprøjtefabrikken Danfoil A/S i Løgstør. Fabrikken er en lille aktør på et marked med store konkurrenter ud over kloden, men teknologien sikrer Danfoil en førerposition, mener han. Optimismen kan hente næring i fabrikkens seneste satsning: Udviklingen og bygningen af en selvkørende marksprøjte, AirCules, der nu er klar til at køre i marken hos kunden, det sydsvenske gods Trolle Ljungby ved Kristianstad. Godset, et af Sveriges største landbrug, dyrker blandt andet kartofler, sukkerroer, ærter og korn - over 1200 hektar bliver sprøjtet en eller flere gange i løbet af en vækstsæson. Det kræver kapacitet, og det har sprøjten fra Løgstør: Sprøjtebommen er 36 meter bred, tanken kan rumme 4000 liter vand - nok til 130 hektar på en tankfuld. Føreren sidder i en lukket kabine med maksimalt overblik over afgrøden og udstyret med alskens bekvemmeligheder, herunder gps-udstyr, som ikke bare kan sikre sprøjtens nøjagtige placering i marken, men også styre doseringen af kemikalierne i forhold til markkort og de indkodede oplysninger om afgrøderne. Luft og mindre gift Teknisk set er det avanceret maskineri og fabrikkens smede kan absolut noget med hydraulik. Men det er sprøjteteknologien, der fremfor alt sikrer Danfoil-sprøjterne deres - relative - miljøvenlighed: Kemikalier og vand fordeles med lufttryk gennem forstøvere på spredebommen, modsat konventionelle sprøjter, der bruger dyser. Ifølge fabrikken viser forsøg, at der skal bruges færre kemikalier for at opnå samme virkning på planterne, rengøringen er enklere, da vand og kemikalier først blandes direkte i forstøveren, og med flere beholdere kan der spredes flere kemikalier i samme arbejdsgang. Torben Gregersen er stolt af den nye sprøjte og skjuler ikke, at det med investeringer på over 20 millioner kroner har været et tungt projekt at løfte. Men det sikrer også den lille fabriks position i konkurrencen, og han forventer at sælge endnu et par stykker i år - samt 50-60 af de mindre til montering i en normal traktorlift. Det betyder ikke, at fabrikken ikke har mærket landbrugskrisen og finanskrisen; der er skåret i personalet fra 17 til 12 ansatte. Men jorden skal jo drives.