Det kommer til at støje og genere

Banestyrelsen forklarede teknikken bag underføring, borgerne ville høre om generne

ARDEN:Det er spændende, hvordan det kommer til at foregå teknisk. Men hvilke gener giver det. Sådan kunne spørgsmålene fra Ardens borgere til borgermødet tolkes, da spørgelysten efter kaffen fik frit råderum. Først redegjorde Banestyrelsen dog for den mere tekniske side af sagen. Og Niels Jørgensen fra Banestyrelsen slog hurtigt en ting fast. - Der bliver kortvarige perioder, hvor det kommer til at støje. Og når der arbejdes om natten, vil det også komme til at støje. Hvorefter snakken, ledsaget af computeranimationer, drejede sig om byggegrube, boredæk, rullebaner, ramning af betonpælefundamenter, ståldragere, hydraulik, skinneafstivning, Hinnerup og lignende. - Det er kompliceret. Der skal bygges nedad og graves ud. Det er en omvendt måde at bygge en bro på. Og togene skal jo køre på skinnerne imens, forklarede Niels Jørgensen, inden den afsluttende replik i sit oplæg: - I Hinnerup (hvor der for nylig er lavet baneunderføring, red.) synes vi, det blev meget pænt. Det håber vi også, det bliver i Arden. Lukket Da først spørgerunden gik igang, var det med få undtagelser, generne i byggeperioden, der var oppe at vende. - Lukker I vejen, så dem på Solgården ikke kan komme til købmanden, lød et spørgsmål fra en bekymret mødedeltager. I første omgang var svaret fra Claus Iversen, projektleder hos Banestyrelsen, nej. Men da spørgsmålet blev omformuleret til, om der bliver lukket for gående i byggeperioden, var svaret et andet. - Ja, konstaterede Claus Iversen, og svaret blev uddybet af Niels Jørgensen: - Det har noget med sikkerheden at gøre. Det er ikke ufarligt område. Claus Iversen fastslog dernæst, at det ikke var for at genere. Og det fik spørgeren til at fastslå en anden ting. - Der kommer et ramaskrig fra de ældre. Det kan I godt regne med. Skolebørn Skolebørnenes vej til skole blev en naturlig følge af spørgsmålet om de ældres vej til købmanden. - Det er helt klart noget, der skal tages op, sagde Claus Iversen. Endnu en gang valgte Niels Jørgensen at uddybe svaret. - Offentlig trafik er noget, der tages hensyn til. Hvis der er specielle krav om skoletrafikken, er det noget, vi skal have aftalt med teknisk forvaltning. Herefter blev det slået fast, at indvielsesdagen nok skal give anledning til en fest. - I Arden har vi aldrig forsømt en lejlighed til at feste, anførte borgmester H.C. Maarup (S), der i indledningen til mødet også fortalte, at den første snak om underføring i Arden var i 1918. Og Banestyrelsen slog fast, at lastbiler skal kunne bevæge sig gennem de to rundkørsler i byen. Sidste spørgsmål kom fra Peter Nørgaard, fodterapeut i Arden og bosiddende tæt ved banen. - Kan husene tage skade ved vibrationerne fra arbejdet. Svaret kom fra Ole Olsen fra Rambøll. - Det virker som regel voldsomt, når arbejdet går i gang, men hvis husene er normalt velfunderede, sker der sjældent noget. Henvend jer, hvis der er alarmerende revner i forvejen, men vi forventer ikke de store skader.