Skattepolitik

DET KOSTER AT VÆRE KRISTEN

NORDJYSKE har beregnet konsekvensen for folkekirke-medlemmer af en forhøjelse af kirkeskatten i det Nye Aalborgs billigste kirkekommune, Aalborg, fra nuværende 0,9 procent til 1, og konsekvensen af en nedsættelelse af kirkeskatten i den dyreste, Nibe Kommune, fra nu 1,23 til 1. Skatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og i eksemplet er den sat til 450.000 kroner for en typisk familie med to indkomster. ] Aalborg nu: 4050 kroner om året Aalborg efter: 4500 kroner Forskel: 450 kroner mere ] Nibe nu: 5535 kroner om året Nibe efter: 4500 kroner Forskel: 1035 kroner mindre